22 abril 2013

Programa Iniciativa Xove

A Iniciativa Xove consiste en axudas para a posta en marcha de actividades xuvenís e están destinadas a:

a) grupos de mozos/as que desexen realizar unha iniciativa xuvenil e que reúnan os requisitos establecidos.

b) Asociacións xuvenís e as entidades que lles presten servizos a mocidade que carezan de interese de lucro.

Iniciativa Xove.pdf

Orde do 11 de abril pola que se regulan as axudas da Iniciativa Xove.pdf

0 comentarios: