30 abril 2011

El Concello de O Son suspende la licencia de 28 viviendas


:ecg: | 30/04/2011
La paralización es a raíz de la denuncia de una vecina por no adaptarse a la normativa

El alcalde de Porto do Son, Xoán Pastor Rodríguez, anunció ayer la suspensión de dos licencias, concedidas en 2007, de sendas obras que se están realizando en O Mariño, en Portosín, y que suponen la construcción de dos bloques de un total de 28 viviendas, que están promovidos por una cooperativa. El mandatario municipal explicó que la paralización decretada por el acuerdo de la junta de gobierno municipal del pasado día 7 se debe a instancias de una denuncia presentada por una vecina del lugar en el que se está llevando a cabo la actuación, Carmen Calo Outón, por no adaptarse supuestamente la misma a la normativa urbanística vigente en esa zona.

Pastor Rodríguez indicó que estas licencias de obra fueron las únicas de este tipo que concedió el equipo de gobierno del PP de Porto do Son "e que demostran unha vez máis a súa mala xestión ao frente do Urbanismo do Concello". El regidor subrayó que si el juzgado considera que la licencia no fue bien otorgada le puede suponer al Concello "unha indenización de cinco millóns de euros".

El gobierno municipal sonense tuvo en cuenta los informes tanto de la arquitecta municipal como de una empresa jurídica ajena al Concello para ordenar la suspensión de los efectos de las licencias 537/2007 y 538/2007, paralización de las obras y remisión del acto administrativo al órgano jurisdiccional contencioso-administrativo a instancias de dicha vecina.

Al parecer, la obra no cumple lo establecido en la norma respecto a la ocupación unitaria del parcelario existente, ya que en lugar de una edificación existen dos volúmenes proyectados. Además, la parcela en la que se ubican las construcciones se encuadra en el tipo 1 correspondiéndole una tipología de vivienda unifamiliar aislada con una edificabilidad de 0,4 m2/m2 y una ocupación máxima del 30 por ciento, según lo dispuesto en los artículos 148 y 152 de las Normas Subsidiarias del Concello.

Según fuentes municipales, la edificabilidad recogida en el proyecto supera los citados 0,4 m2/m2, y la ocupación es de 722,25 metros cuadrados, lo que supone un 38,62 por ciento de la parcela superando un 30% el máximo permitido.

De la misma forma, supuestamente las edificaciones superan la altura máxima permitida en el alzado posterior, contando así con bajo más dos pisos y bajo cubierta. Tampoco queda claro el cumplimiento del retranqueo, ya que no se grafía la acera en el proyecto.

Según las fuentes municipales consultadas, una amplísima interpretación de las normas es lo que ha permitido la concesión de las licencias, puesto que éstas parecen serlo para viviendas plurifamiliares con apariencia de adosados configurando un supuesto de propiedad horizontal tumbada.

Ahora, los promotores pueden presentar las alegaciones oportunas, aunque será el juzgado el que tenga la última palabra.
Acusar de mala gestión a su antecesor, cuando de todos es sabido que hay sentencias condenatorias por actuaciones de su compañero de grupo en materia urbanística, es querer rizar el rizo y más, sabiendo que formaba parte de su gobierno. Pero bueno, en política todo es posible y habría que saber donde estaba la oposición cuando se otorgó la licencia de esta urbanización.

A Xunta traballa no polígono e espera licitalo canto antes


:lvg: | 30/4/2011
O empresario analiza a campaña e os logros que pode acadar no Son

Con pouco máis dun mes de vida na actividade política, preséntase o alcaldable do PP en Porto do Son a estas eleccións. Luis Oujo Pouso (Porto do Son, 1969) non entende a vida persoal e profesional sen o diálogo e o entendemento, algo que, asegura, será a súa forma de facer política tanto se logra a maioría o 22 de maio como se vive o mandato na oposición.

-Preparar unha campaña electoral e dar a coñecer un candidato con aspiracións serias de lograr a alcaldía non debe ser fácil de facer nun mes, que é o tempo que vostede tivo e ten.
-Cando decidín dar o paso foi hai un mes e o primeiro que tiven que facer foi buscar un equipo solvente que me acompañara, algo que non resulta doado xa que a xente ten os seus traballos e cústalle tomar a decisión. Sobre isto quero engadir que estou moi contento xa que levo un equipo do que estou orgulloso, con ilusión e ganas de traballar para sacar a Porto do Son da situación na que está.

-¿Que foi o que lle dixeron no Partido Popular que o convenceu para dar este importante paso?
-O que máis me animou no inicio foi saber que terei o apoio pleno da Xunta e do PP para levar a cabo os proxectos que precisa Porto do Son e que eu xa levaba tempo demandando como presidente da asociación de empresarios. Eu preguntei se a Xunta e o partido estarían ao meu lado e a resposta foi contundente: estaremos ao teu lado xa que entendemos que o concello o precisa. Con iso falado e despois de valoralo coa familia, foi cando tomei a decisión.

-E o clima interno que atopou unha vez dentro do partido, ¿cal foi tendo en conta que ata súa chegada estaba dividido?
-Eu sabía que había un malestar interno no partido produto da xente que discrepaba coa forma de xestionar que tiña o anterior candidato. O que lle dixen á militancia ao chegar foi que o diálogo era indispensable e que cando tiveran algunha dúbida o dixeran para aclarala. Aínda así, teño que dicir que agora existe un apoio total da militancia que se demostra no traballo para acadar esa maioría que nos permita ser goberno.

-O que parece claro é que dende hai uns meses vostede era a opción preferida para un sector con moito peso dentro da militancia, ¿axudou iso a chegar á situación actual?
-Claro que axudou, pero agora o que necesitamos é o apoio, ademais da xente do partido, de todos os veciños, xa que se eles ven que nós estamos divididos, mal asunto. Por iso, o que temos que transmitir é que agora hai un candidato e un equipo que teñen o respaldo da militancia a través do diálogo.

-Invoca sempre a palabra diálogo para falar da súa actitude na vida e para facer política, ¿cree que iso abondará para facerse sentir nos plenos de Porto do Son, coñecidos polos seus momentos de crispación?
-Como presidente da patronal, secretario dunha comunidade de montes ou como empresario sempre mantiven esa actitude e non entendo o traballo e a vida doutra maneira.

-¿Que plan de traballo teñen previsto para esta campaña? ¿O porta a porta para darse a coñecer quizais?
-Estaremos ao lado de todos os veciños. Non poden vir eles a onda nós, temos que ir nós a xunta deles. Hai que intentar ver vir os problemas para solucionalos e que os veciños non os sufran.

-¿Prometéronlle algo concreto no PP para sacar adiante o polígono sonense?
-Falei co conselleiro de Infraestruturas e díxome que a Xunta traballa no polígono e espera licitalo canto antes. Isto é fundamental para lograr traballo no concello e para iso é necesario ter industria. O mesmo pasa co PXOM, que temos que sacalo adiante para traer inversións reais ao municipio e deixarnos das pantasmas urbanísticas.

Luis Oujo Pouso candidato do PP en Porto do Son

1. Un libro
«Los pilares de la tierra».

2. O seu recuncho preferido
O castro de Baroña.

3. Iría á fin do mundo con...
A miña muller e fillos.

4. Un momento inesquecible.
O nacemento do primeiro fillo.

5. Outro para esquecer
A morte dos seres queridos.

6. ¿120 o 110 por hora?
120.

7. Unha cor.
O verde.

8. Un político.
Feijoo.

9. Un personaxe histórico.
Miguel Ángel.

10. Un escritor.
Vázquez Montalbán.

11. Actor preferido.
Luis Tosar.

12. O seu deporte é...
Bicicleta de montaña e submarinismo.

13. ¿Telebasura ou grandes documentais?
Grandes documentais.

14. ¿Ordenador ou caderno?
Ordenador.

15. ¿Monte ou praia?
Ambas.

16. ¿Qué lle preocupa?
O futuro dos meus fillos.

17. Un desexo imposible.
O pleno emprego.

18. Ensinanza e sanidade ¿públicas ou privadas?
Ambas públicas.

«O que máis me animou foi saber que terei o apoio do Goberno galego e do PP»

«O que lle dixen á militancia ao chegar foi que o diálogo era indispensable»

El GAC 4 contribuirá con 880.000 euros a ejecutar 9 proyectos

:lvg: | 30/4/2011
Las iniciativas aprobadas posibilitarán la creación de 16 puestos de trabajo

La junta directiva del Grupo de Acción Costeira GAC 4 dio luz verde, con carácter provisional, a la primera propuesta de concesión de ayudas correspondiente a la anualidad 2011. Los proyectos aprobados, seis de carácter productivo y tres al margen de esta catalogación, suponen una inversión de 1,7 millones de euros. El GAC 4 Seo Fisterra Ría Muros-Noia contribuirá a su materialización con una aportación ligeramente superior a los 880.000 euros.

El encuentro de la junta directiva tuvo lugar la tarde del jueves en la casa de cultura de Muros. La puesta en marcha de las nueve iniciativas implicará la creación de 16 puestos de trabajo en las áreas de influencia territorial del GAC.

Portosín

Dos de los planes que han sido respaldados se acometerán en Portosín. Por una parte, se dio el visto bueno a la creación de una empresa de servicios portuarios, cuya finalidad es la de resolver las carencias en materia de equipamientos tecnológicos que tiene el muelle.

La segunda propuesta, realmente, ya fue aprobada el pasado año, se trata de la puesta en marcha, por parte de la cofradía, de una planta destinada al lavado de cajas de plástico. Sin embargo, la falta de financiación impidió llevarla a cabo, por lo que ahora se ha consignado la partida para su ejecución.

Otras iniciativas productivas se desarrollarán en Corcubión, se trata de la apertura de una pescadería turística y de una pensión de temática marinera.

En el caso de Fisterra se han presentado proyectos para hacer un restaurante en el que los propios clientes podrán cocinar el pescado que van a degustar y un hotel de la naturaleza.

Plataforma virtual

Existe una iniciativa de carácter general, consistente en la creación de una plataforma virtual que permitirá hacer rutas a través de la Red e, incluso, efectuar compras.

Como proyectos no productivos, también figura la dotación de equipamiento a la escuela náutica de O Freixo, cuya promoción corresponde al Concello de Outes. En O Ézaro se sufragará el acceso a la zona de la fervenza para aumentar su potencial turístico.

29 abril 2011

Por favor, pedimos cordura, educación y respecto

Esta es una página que pretendió ser un espacio abierto para que los vecinos y vecinas de Porto do Son pudiesen exponer libremente sus opiniones o quejas, pero lo que no vamos a permitir es que aprovechando el anonimato, algunos se dediquen a descalificar o hacer comentarios de la vida privada de personas públicas o privadas. Desde su principio fue creada sin animo de ejercitar ningún tipo de censura, por eso los comentarios se publicaban al instante y sin moderación previa, salvo algunos que el sistema en un principio calificaba como SPAM, pero todo tiene un límite, y hasta aquí hemos llegado.

Desde su creación, hace casi dos años, es la primera que nos vemos en la necesidad de eliminar tres comentarios en una misma entrada, dos de ellos hoy, por intromisión en la vida privada de una persona. Anteriormente, en las 2763 entradas anteriores, si no nos falla la memoria solo habíamos tenido que eliminar un par de comentarios, pero parece que ante la proximidad de las elecciones algunos pretenden usarnos como su estercolero, creyendo que en política todo vale y eso si que no lo vamos a permitir. A partir de hoy todos los comentarios serán moderados, por lo que les pedimos disculpas oportunas.

Hacemos nuestra la opinión de este amable y sincero anónimo que dejó su comentario aquí: Aproveitar o anonimato para descalificar ou facer comentarios da vida privada dunha persoa pública, pode que simplemente sexa unha falta de educación, pero cando se trata de descalificacións a outras persoas é unha cobardía.

El Art. 18 de la "Constitución española de 1978" establece:
"1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

El Artículo 12 de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos" adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas establece que el derecho a la vida privada es un derecho humano:
"Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques".

FOTO denuncia


:lvg: | 29/4/2011
Bicicletas públicas destrozadas en Noia
Empiezan pronto los gamberros a hacer de las suyas con este servicio público.

Noia, O Son y Lousame están más cerca de captar agua del Tambre


:lvg: | 29/4/2011
La Xunta encargó un estudio para conocer el coste y las fases del proyecto

Se trata de una idea de la que se lleva hablando casi un año y que todo parece indicar que en los últimas semanas ha cogido forma. Y es que dotar a los 28.519 vecinos que integran los municipios de Noia, Porto do Son y Lousame de un servicio de agua mancomunado, a través de una captación conjunta procedente del caudal del río Tambre, está más cerca hoy de ser una realidad que una quimera. Así lo ha transmitido la Xunta de Galicia, que ha confirmado que ve el proyecto con buenos ojos. Es por eso, que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas se ha puesto manos a la obra y ha encargado a Augas de Galicia un estudio para conocer la viabilidad.

Fuentes autorizadas de la citada consellería confirmaron que este departamento ve «interesante» la iniciativa planteada por los alcaldes de estos ayuntamientos, que, cabe decir, mantuvieron contactos en los últimos meses para perfilar la propuesta que ya fue expuesta al Gobierno gallego. El estudio que Augas de Galicia tiene que elaborar ahora incluirá el coste de la actuación, las fases de ejecución y sus necesidades. Las mismas fuentes apuntaron que a lo largo del verano ya se podrán conocer algunos detalles de estos trabajos.

Referencia del Ulla

Según apuntaron en Santiago la propuesta fue planteada por el regidor de Lousame, Santiago Freire, quien expuso la necesidad de hacer realidad esta opción de abastecimiento igual que otros municipios como Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianxo hacen uso conjunto del caudal del río Ulla. Cabe decir que esta no es la primera vez que se habla públicamente de la iniciativa, ya que en el pleno ordinario de febrero en Porto do Son, el regidor, Pastor Rodríguez, ya anunció los contactos que estaba manteniendo con los gobiernos de Noia, Lousame y Outes para desarrollar la iniciativa.

Para concluir, cabe añadir que todas las partes implicadas ya han mostrado su satisfacción por el interés que la Xunta ha manifestado por sacar adelante este proyecto.

Relacionada
Outes podría incluirse en el diseño

Larga lista de campeones en el náutico de Portosín

:lvg: | 29/4/2011
La lista de campeones no para de crecer en el Club Náutico de Portosín. La reciente disputa de la octava Regata Comodoro contribuyó a incrementar el número de trofeos que atesoran algunos de los socios de la entidad. Es el caso del patrón de La Rabuda, Fernando González Pousa, que recogió el galardón más preciado, en representación de toda la tripulación pues, tras cuatro frenéticas jornadas de competición, su embarcación acabó liderando la clasificación general. También las nuevas promesas de la entidad deportiva tuvieron recompensa. Jesús Campos y su hermano Bernardo se hicieron con sendos galardones. El acto de entrega de premios contó con la presencia del comodoro del club, Ignacio Ecénarro, así como de varios de los socios que lo antecedieron en este cargo: José García, Manuel Sabín, Augusto San Luís y Carmelo Puertas.

Atletas de toda Galicia se darán cita en A Pobra

:lvg: | 29/4/2011
El suelo pobrense será el escenario sobre el que correrán durante el fin de semana cientos de deportistas llegados de toda Galicia. ¿El motivo? El campeonato provincial de atletismo al aire libre, el campeonato gallego de duatlón y la tradicional marcha popular de Barbanza.

La de mañana será una jornada intensa desde primera hora. La pista de atletismo pobrense, en el paseo marítimo de Cabío, será el escenario de la competición que comenzará a las 10.00 horas y finalizará a las 20.30. El descanso será a las 14.00 horas y los deportistas podrán reponer fuerzas en el cámping Ría Arousa. En esta competición podrán participar todos los atletas clasificados en las fases previas.

También mañana pero por la tarde, se celebrará la final gallega de duatlón escolar. Desde las 16.30 horas los jóvenes deportistas tomarán la salida en este orden: benjamín, alevín, infantil y cadete, estimando la hora de finalización sobre las 19.30 horas. La salida y la meta se situará en la plaza Segundo Durán.

Marcha popular

El domingo será el turno de la marcha popular de Barbanza, que este año celebra sus bodas de plata. Los participantes tendrán que estar a las 10.00 horas en los jardines Valle Inclán, desplazándose en autobús a O Confurco. El recorrido discurrirá por San Mamede, Pumar do Río, Ouxo, Cadreche y Portofreixo, entre otros lugares.

Hasta ayer, eran 150 las personas que estaban inscritas en la marcha, aunque la organización espera que sean más.

Aficiones entre mar y montaña

:lvg: | 29/4/2011
El municipio sonense acoge un congreso sobre caza, pesca y turismo

Periodistas especializados en caza, pesca y turismo rural participan desde ayer en Porto do Son en unas jornadas en las que, precisamente, se tratan en profundidad cuestiones relativas a estas aficiones. La organización corresponde a la Asociación Club Polideportivo y Cultural Periodipesca, constituida hace dos décadas y presidida por uno de sus fundadores, Luis Macías.

Durante toda la jornada, ponentes especializados, tanto catedráticos como representantes de la Administración autonómica y el presidente de la Federación Gallega de Caza, hablaron de cuestiones tan diversas como los problemas de los cotos de pesca, el abandono de las áreas rurales y la incidencia que este fenómeno tiene en la actividad cinegética y la pesca o el estado de salud de la fauna gallega susceptible de ser cazada.

Cuatro días dura el congreso, que llega en Porto do Son a su decimonovena edición, y en el mismo está prevista la participación de un centenar de personas, tanto españolas como portuguesas.

La inauguración de tan singular encuentro corrió a cargo del director xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García Borregón.

Degustación

Entre los numerosos atractivos de la actividad figuraba una degustación de productos de la tierra. Durante la jornada de hoy, socios de la entidad organizadora recorrerán en catamarán la ría de Muros y, posteriormente, visitarán la villa.

Para las jornadas de mañana y pasado está prevista la realización de concursos de pesca, tanto en río como en el mar, así como la realización de una ruta fluvial por el río Tambre. La entrega de premios a los ganadores de los certámenes se efectuará el domingo a las tres de la tarde en el Cámping de Caveiro.

El presidente de la entidad, Luis Macías, destacó ayer el extenso programa de actividades propuesto. Al mismo tiempo, explicó que, aunque la asociación es de ámbito internacional, los congresos se celebran siempre en territorio gallego porque constituye uno de los acuerdos fundacionales del colectivo Periodipesca.

En esta ocasión se homenajeó al ingeniero industrial y periodista Emilio Fernández Román.

Periodipesca reúne a un centenar de profesionales en Porto do Son

:ecg: | 29/04/2011
Se trata de periodistas especializados en turismo rural, caza, pesca y naturaleza

Desde ayer y hasta el domingo se celebra en la casa de cultura de Porto do Son el XIX Congreso Internacional Periodipesca, en el que está previsto que participen un centenar de periodistas de varios puntos de España y de Portugal especializados en temas de caza, pesca, naturaleza y turismo rural y de aventura.

El director xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García-Borregón, fue el encargado de inaugurar oficialmente ayer el ciclo de charlas. Previamente, por la mañana, el alcalde sonense, Pastor Rodríguez, dio la bienvenida a los organizadores, presididos por Luis Macías Estévez, ante quienes destacó las bellezas culturales y paisajísticas del municipio. En el mismo acto se presentó a la madrina de honor de Periodipesca, cargo que este año recayó en la joven sonense Cristina Agraso Alonso.

Este año, el congreso se celebra bajo el lema Porto do Son, mágico rincón de la costa gallega y el programa es amplio y variado e incluye desde visitas guiadas a concursos de pesca.

28 abril 2011

Oleada de robos en la playa de Cabeiro

:ecg: | 28/04/2011
Seis chalés ubicados en la playa de Cabeiro fueron objeto de robos en la noche del lunes al martes. Además, la Guardia Civil sonense detuvo ayer al presunto autor de un hurto en una furgoneta (imagen).

El centro de día sonense, de aniversario

:ecg: | 28/04/2011
El centro de día de la localidad celebró hace unos días una fiesta con motivo de su tercer aniversario. Los usuarios pasaron una tarde muy animada con motivo de la celebración, en la que no faltó la música.

Manolo Blanco imparte un curso de fotografía en el IES de Porto do Son

:ecg: | 28/04/2011
La concejalía de Cultura de O Son, conjuntamente con la dirección del IES de la localidad y su departamento de Artes Plásticas, está organizando en este centro un curso de fotografía impartido por el que fuera fotógrafo de este diario Manolo Blanco.

27 abril 2011

MAGNOLIAS...

:lvg: | 27/4/2011
MAGNOLIAS...
Para Xoán Pastor Rodríguez, ALCALDE DE PORTO DO SON, cuyo tesón y su buen son consiguieron que la Xunta al final reaccionara y declarase el castro de Baroña Bien de Interés Cultural, medida que impedirá que uno de los enclaves gallegos con más valor histórico siga arruinándose ante la mirada pasota de las administraciones. En otros lugares de la vieja Europa, ese mismo castro estaría cuidado como oro en paño, pero aquí somos como somos.
No recuerdo que en su día este mismo diario le diese pólvora por votar en contra de que se protegiese cuando gobernaba su antecesor o como se desentendió de el cuando estuvo de concejal de cultura y coincidió dos años con el señor Touriño en la Xunta. Mala memoria la de estos periodistas, pero viendo como se obsequia uno y otro "premio" no nos extraña nada este.
Segundo este "premio" ahora no podrá decir que en la Xunta no le hacen caso.

La magia de las bandas continúa


:lvg: | 27/4/2011

Banda de Música de Caamaño, con su incansable Director, Manuel Olveira al frente.

El instituto sonense acoge un curso de imagen del fotógrafo Manuel Blanco

:lvg: | 27/4/2011
Introducir a los jóvenes en el mundo de la fotografía. Este es el objetivo de un curso de imagen que imparte desde hoy el profesional Manuel Blanco en el instituto de Porto do Son. Más de una decena de alumnos participarán en estas clases, que se prolongarán durante dos meses.

El manejo de la cámara y el revelado de negativos y copias de instantáneas serán algunas de las técnicas que aprenderán los escolares en esta iniciativa, que promueve la concejalía de Cultura del municipio en colaboración con el laboratorio coruñés de imagen Galicia Color.

La metodología del curso consistirá en lecciones prácticas complementadas con nociones de teoría que se impartirán en las primeras sesiones. Los alumnos saldrán a las calles de la villa a hacer fotos sobre diversos temas que se irán planteando a lo largo de los meses. El castro de Baroña y la plaza de abastos serán solo algunos de los lugares que tendrán que fotografiar los participantes.

Exposición

Una vez que finalice el programa, los alumnos presentarán una muestra con sus fotos. El alcalde del municipio, Xoán Pastor, celebró la puesta en marcha del curso, que anunció que el Concello volverá a promover. Manuel Blanco, por su parte, confía en descubrir en el curso futuras promesas de la fotografía.

El instituto sonense acoge un curso de imagen del fotógrafo Manuel Blanco

:lvg: | 27/4/2011
Introducir a los jóvenes en el mundo de la fotografía. Este es el objetivo de un curso de imagen que imparte desde hoy el profesional Manuel Blanco en el instituto de Porto do Son. Más de una decena de alumnos participarán en estas clases, que se prolongarán durante dos meses.

El manejo de la cámara y el revelado de negativos y copias de instantáneas serán algunas de las técnicas que aprenderán los escolares en esta iniciativa, que promueve la concejalía de Cultura del municipio en colaboración con el laboratorio coruñés de imagen Galicia Color.

La metodología del curso consistirá en lecciones prácticas complementadas con nociones de teoría que se impartirán en las primeras sesiones. Los alumnos saldrán a las calles de la villa a hacer fotos sobre diversos temas que se irán planteando a lo largo de los meses. El castro de Baroña y la plaza de abastos serán solo algunos de los lugares que tendrán que fotografiar los participantes.

Exposición

Una vez que finalice el programa, los alumnos presentarán una muestra con sus fotos. El alcalde del municipio, Xoán Pastor, celebró la puesta en marcha del curso, que anunció que el Concello volverá a promover. Manuel Blanco, por su parte, confía en descubrir en el curso futuras promesas de la fotografía.

La web de AVS incluirá propuestas para todas las parroquias sonenses

:lvg: | 27/4/2011
Son la cuarta opción política del municipio sonense y aún así están dispuestos a luchar a brazo partido con el resto de partidos mayoritarios para conseguir los mejores resultados posibles en los comicios del 22 de mayo. Un ejemplo de esta intención es la nueva página web que la agrupación Asociación Vecinal de Porto do Son (AVS), liderada por Javier Quiñoy, ha presentado públicamente con la dirección www.avsportodoson.org y en donde plantearán propuestas para cada una de las parroquias del ayuntamiento.

Según explicó el mismo Quiñoy, «con esta herramienta buscamos un nuevo canal de comunicación con los vecinos sonenses para que valoren lo que consideran prioritario para este ayuntamiento». Las personas que visiten el portal web encontrarán cuatro apartados y también uno enlace para acceder a la red social Facebook. Además, la página web tiene la posibilidad de leer los textos en dos idiomas, gallego y castellano.

Hay que recordar que en esta página encontrará un teléfono de contacto y un correo electrónico (info@avsportodoson.org) para que los internautas planten sus sugerencias.

Los vertidos a la ría en Porto do Son descendieron un 50% en un año

:lvg: | 27/4/2011
La depuradora de Loreto ayudó a reducir las emisiones de 41 a 20

Los vecinos de Porto do Son pueden respirar tranquilos, sobre todo después de ver como hace varios días el tribunal de la UE denunció a los concellos que delimitan al norte y al sur del municipio sonense -entre otros de Galicia- por no aplicar debidamente la directiva europea de recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales. Y es que en el ejecutivo de Porto do Son entienden que la ría es su valor más preciado. Tanto es así que ahora los frutos ya se empiezan a recoger, después de más de un año de trabajo en el que han conseguido reducir en un 50% los vertidos al mar.

Fue la teniente de alcalde, Ánxela Franco, quien explicó que este logro se debe en una gran parte a la entrada en funcionamiento de la depuradora de Loreto y que el resto de los que todavía están en activo pasarán a mejor vida cuando se ejecuten las de punta Gallufe y Orellán.

Cabe decir que es la Consellería de Medio Ambiente la encargada de realizar estas inspecciones periódicas. Además, es también la Administración autonómica la que asumirá la construcción de planta de tratamiento de punta Gallufe, en la parroquia de Baroña, y que resolverá cuatro de estas emisiones. Mientras, la de Orellán, también en el término de Baroña y cuyo coste lo asume la Diputación, pondrá fin a otros dos.

Los particulares

De los 12 vertidos restantes que quedarán cuando entren estas dos plantas en funcionamiento, la misma teniente de alcalde y edila de Obras explicó que son responsabilidad de particulares y que el Concello ya les ha notificado su obligación de resolverlos con el objetivo de conseguir que el municipio sonense no vierta nada al mar en un plazo de un año.

«Despois de 17 meses de traballo continuo xa empezamos a ver os logros acadados neste tempo, por iso agora unicamente nos queda seguir na mesma dirección», apunto la edila.

Relacionadas
Un foco atribuido a los sonenses es noiés
El pan nuestro...
En épocas electorales es normal escuchar promesas difíciles de cumplir y atribuirse logros de otros. Que se sepa, la depuradora de Loreto no se construyó en un año, por lo tanto, una vez rematada es normal que se comience a depurar algo más de lo que se hacía hasta el momento, aunque los políticos son muy dado a esconder la mierda bajo la alfombra y si no, miren:

María dijo...
políticuchos de turno coas presas da proximidade das eleccións, 8 anos esperando q repararan unha fuga de MERDA (literal) da tubería da decantadora que saía na area da praia onde me criei, e agora van poñen un parche e fan sair a merda 3 metros máis adiante xusto onde máis se podía expandir, por todas as rochas onde os nenos merendan, xogan... e eu me sentaba a debuxar, xogar, merendar, pensar..., sempre igual. NON VOS DÁ VERGOÑA?

26 abril 2011

El castro de Baroña ya es de facto Bien de Interés Cultural

:ecg: | 26/04/2011
El castro de Baroña ya es de facto un Bien de Interés Cultural (BIC) después de que ayer el Diario Oficial de Galicia publicara la resolución de la Consellería de Cultura por la que se incoa el expediente para esa declaración, en la categoría de monumento, del castro de Baroña, situado en la localidad coruñesa de Porto do Son.

Así, la resolución determina la "aplicación inmediata y provisional" del régimen de protección previsto para los bienes declarados BIC y, en concreto, atañe a la suspensión de las licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas.

Lógica era la satisfacción que mostraba a EL CORREO GALLEGO el alcalde de Porto do Son, Xoán Pastor Rodríguez, quien calificó de "buena noticia para el concello esa declaración y que viene a confirmar la justicia de lo que veníamos solicitando desde hace tanto tiempo"

Rodríguez aseguró no entender porqué la Xunta tardó tanto tiempo en incoar ese expediente y esperó hasta este momento. "Esto quiere decir que teníamos razón y que el retraso fue un capricho de la Xunta para con esta localidad. Además es incomprensible que esto haya ocurrido con Baroña, uno de los monumentos más singulares del municipio y Galicia".

Tras la publicación de esta resolución, se abre ahora un periodo de información pública por el plazo de un mes, con el objetivo de que los que tengan interés puedan examinar el expediente y alegar lo que estimen conveniente.

En particular, la Dirección Xeral de Patrimonio ha solicitado ya su informe valorativo sobre el expediente de declaración BIC a la Real Academia Galega, la USC y el Consello da Cultura Galega, que se pronunciarán en calidad de órganos consultivos en el plazo máximo de tres meses. Del mismo modo, la Comisión Territorial de Patrimonio Histórico Gallego de A Coruña emitirá su informe como órgano asesor.

El área del monumento protegida comprende el recinto castreño y todas sus estructuras de delimitación que aíslan el poblado del resto de la península. Además, integra un área en torno a su perímetro que pudo albergar áreas de actividad relacionadas con la población.

En lo que respecta al área del entorno de protección del monumento, sus límites comprenden 40 hectáreas de pequeñas parcelas y zona de playas. El espacio queda enmarcado por el oeste de forma clara por el litoral, al norte por los caminos de Agro da Cova y del Corredor de Agro da Cova, al este por la carretera N-550 y al sur por el camino de Fontemariña.

El castro de Baroña es uno de los elementos más representativos del patrimonio histórico-arqueológico gallego y es uno de los más visitados por el público. La localización de la construcción, sobre una punta que se adentra en el mar, condiciona unas buenas defensas naturales y vincula su historia a las actividades marítimas.

Xoán Pastor Rdgez.
alcalde de porto do son
"Esta declaración viene a confirmar la justicia de nuestra petición"
"El retraso en la toma de la decisión ha sido un capricho de la Xunta"
Se le olvidó mencionar al señor alcalde que en todo caso aquí si hubo un capricho, lo cometió el bipartito, al frente del cual estaba su otrora jefe y ahora defenestrado, el señor Touriño (PSOE) y la señora Ánxela Bugalo (BNG) responsable de cultura, que se marcharon sin declararlo BIC tal y como habían prometido en su día para este y otros castros, que últimamente está catalogando la actual Xunta, aunque bien es verdad que queda mucho por hacer.
Se olvida también el señor alcalde, que ningún concejal de cultura de los varios que ejercieron su cargo en nuestro ayuntamiento, entre los que precisamente se encuentra el, hizo nada por nuestra "joya de la corona".

Quiñoy promociona su candidatura en O Son a través de una página web

:ecg: | 26/04/2011
El alcaldable de AVS presentó un canal para escuchar las opiniones vecinales

El candidato de AVS a la alcaldía de Porto do Son, Javier Quiñoy Taboada, dio ayer el pistoletazo de salida a la próxima campaña electoral de cara a los comicios municipales del 22 de mayo con la presentación de su nueva página web. La presencia en Internet y en las redes sociales va a ser uno de los pilares de la acción de esta formación independiente a partir de este momento.

Quiñoy explicó que con esta herramienta, AVS busca un nuevo canal de comunicación con los vecinos con el objetivo de escuchar y valorar lo que éstos consideran prioritario para el Concello sonense.

El alcaldable de AVS indicó que en la página web se encontrarán cuatro apartados y también un enlace a la red social Facebook. Además, subrayó que el portal de Internet está construido en dos idiomas, en gallego y castellano.

La página, a la que se puede acceder en la dirección www.avsportodoson.org, cuenta con un teléfono de contacto y un correo electrónico (info@avsportodoson.org), donde los vecinos del municipio e internautas, en especial, pueden plantear, presentar o sugerir propuestas que consideren importantes.

Javier Quiñoy
candidato de avs
"Mi objetivo es tener en cuenta las propuestas que me hagan los vecinos"

No podemos vender proyectos que sean imposibles de asumir

JAVIER QUIÑOY Taboada CANDIDATO DE AVS

:lvg: | 26/4/2011
Los independientes sonenses buscan recuperar la unidad política que, opinan, se perdió hace demasiado tiempo

Su nombre es de sobra conocido en el ámbito de la política comarcal. Y es que Javier Quiñoy ya tiene un bagaje considerable en la vida pública sonense, afrontando en esta cita electoral un nuevo proyecto de la mano con Gonzalo Pérez en Alternativa Veciñal de Porto do Son (AVS). Él será el cabeza de lista, aunque asegura que eso «es lo de menos ya que cada decisión es consensuada con la militancia».

-¿Desde cuando forma parte su nombre de una lista electoral en Porto do Son?
-En 1995 fue la primera vez que participé con Moncho Quintáns con el PSdeG.

-Y la unificación de los partidos independientes sonenses, ¿a qué responde?
-A la falta de respeto que los partidos mayoritarios muestran a los vecinos de este municipio y poder retomar de una vez los proyectos que satisfagan las necesidades de nuestra gente.

-¿AVS es una formación progresista o conservadora?
-Lo primero demócrata y a partir de ahí podemos decir que un poco de todo pero siempre sin las presiones que los partidos mayoritarios imponen a sus ejecutivas locales.

-¿Por qué fue usted el candidato y no Gonzalo Pérez?
-Tengo que decir que no tenía ningún interés en ser yo, pero el partido lo decidió así. De todas formas, Gonzalo y yo tenemos una buena relación y entendemos la política municipal de la misma forma y siempre consensuando las decisiones con la militancia.

-¿Cuáles son las dos principales propuestas que plantean en su programa electoral?
-La primera y más importante es recuperar la unidad política de nuestro municipio ya que la mala imagen que genera eso resultará muy difícil cambiarla. Otra cosa importante es tener los pies en la tierra siempre ya que no podemos vender proyectos que sean imposibles de asumir.

-¿Cuáles fueron los errores más graves de este mandato?
-En el gobierno de Tomé, la falta de diálogo; y en el de Pastor y Ánxela, la falta de diálogo y de transparencia en muchas cuestiones municipales en donde el consenso brilló por su ausencia.

-¿Cree que el PP gana o pierde con el cambio de candidato?
-No seremos nosotros los que hagamos esas valoraciones ya que nos gusta ser respetados, por eso respetamos las decisiones de los otros.
Para vendernos proyectos ya tenemos al PSOE desde siempre, al PP y ahora al BNG, que antes mucho largarnos en los mitines que ellos no prometían obras como hacían los demás, pero ahora desde el bigobierno bien que le cogieron gustillo y en su panfleto ya nos vendieron, eso si, en infografias, proyectos que otros pusieron en marcha y los que han comenzado en compañía del PSOE, aunque deteniéndonos a leerlo con detenimiento, más bien parece que gobiernan ellos solos el Ayuntamiento, o que la teniente de alcalde tiene más poder que el propio alcalde.
Es el donde observamos las nuevas promesas que tanto criticaban cuando las hacían los otros, y repito, valiéndose de las nuevas tecnologías, hacen suyos futuros proyectos en infografia, porque ni aun están en marcha y sabiendo que todos esos proyecto solo podrán ser ejecutados y finalizados por el gobierno que salga elegido en las urnas a partir del 22 de mayo.

Los hosteleros cifran en un 60% la ocupación en esta Semana Santa

:lvg: | 26/4/2011
En general, el sector habla de una mala campaña en la que el tiempo tuvo mucho que ver con los resultados

Nunca llueve a gusto de todos y el dicho no podría estar mejor utilizado si hablamos de la ocupación hotelera durante la Semana Santa que acaba de rematar. Aunque no es la primera vez que estas minivacaciones acaban pasadas por agua, lo cierto es que en el sector turístico hubo quien notó, y mucho, la adversa meteorología en forma de habitaciones vacías. Claro que tampoco falta a quien le haya ido mejor este año que el pasado, pero, en términos generales, la ocupación no fue buena ya que apenas rondó el 60%.

Esta cifra confirma las previsiones, dado que los profesionales del sector esperaban, de media, tener sus establecimientos al 50%. Las reservas de última hora elevaron un poco el porcentaje, aunque, en otros, fueron precisamente las anulaciones en el último momento las que llevaron al traste las expectativas para Semana Santa. Ocurrió, por ejemplo, en un hotel de Porto do Son, donde se anularon 21 pernoctaciones que redujeron la ocupación del 100 al 60%, un resultado que el responsable del establecimiento, Fernando Poisa, calificó como malo: «Nosotros normalmente ya teníamos todo completo una semana antes del puente».

En este sentido, no faltaron las quejas, no tanto por el mal tiempo como por las prematuras predicciones que apuntaban que llovería esta semana: «Diez días antes están anunciando que va a llover a cántaros, y hay gente que anula su reserva».

Cancelaciones de última hora

Aunque puntuales, varios profesionales indicaron que sí se produjeron cancelaciones de última hora. Ocurrió en un hotel de la localidad boirense de Escarabote, donde ni siquiera alcanzaron el 50% de ocupación, o en Muros, donde indicaron que en años anteriores quienes llegaban sin reserva se quedaban sin sitio y en esta ocasión cubrieron el 70% de las habitaciones disponibles.

Tampoco falta, entre los profesionales consultados, quien acepte con resignación los regulares resultados de esta Semana Santa. Es el caso de un profesional muradano, que explicaba que, pese a que las anulaciones de última hora dejaron su local al 50%, «o ano pasado foi peor, e agora cada vez conformámonos con menos».

En el otro lado de la balanza, hay negocios, como un hotel radicado el municipio ribeirense, que mejoraron sus resultados respecto el año pasado y la ocupación osciló entre el 80 y el 100%.

La Diputación abre el plazo de anotación de las actividades para el verano

:lvg: | 26/4/2011
Con el fin de apuntarse en las actividades del verano, los campamentos deportivos (del 3 al 30 de julio) y la campaña de vela (As Pontes, 4-8 de julio, Ordes, 11-15 y O Ézaro, 18-22), la Diputación coruñesa ha abierto el plazo de anotación (hasta el 4 de junio la primera y hasta el 30 la segunda).

Más información se obtiene en al página web www.dicoruna.es. Los municipios del área muradana entrarán en acción en la tanda del 17-23 de julio, mientras que los barbanzanos lo harán entre el 24 y el 30 del mismo mes.

Abofé

:lvg: | 26/4/2011
Cóntolles. A caixa daquela lata, tipo pandeireta, poñía por fóra «Pulpo a la gallega», serigrafiando uns raxos coma os da feira do polbo de Porto do Son. Aínda que a marca comercializadora era mediterránea, como estaba enlatada nunha fábrica pontevedresa deunos confianza. Problema, o contido era potón do Pacífico.

Outra. Iamos de volta de Galicia e paramos en Cea a mercar uns pans para nós e tamén para agasallar. Cando o saboreo, as miñas expertas glándulas salivares dinme que non. Indago e descubro que se trata de pan mesto de centeo con fariña triga de Navarra. Algo semellante pasa nun establecemento pobrense. E así poderiamos seguir, como cando mercas mexillóns en fresco coa denominación de orixe «Rías galegas» e non son.

Prestixiosas grandes superficies anuncian unha masiva aterraxe en Galicia. Iso, a priori, non é malo, pero non será bo cando nos saturen os andeis con mercadorías foráneas de baixa calidade producidas intensivamente, desvalorizando, por descoñecemento dos consumidores, as exquisiceteces que aínda podemos topar nos nosos mercados tradicionais a prezos máis que razoables. Agora ben, ¿como protexer que os gandeiros de Mazaricos, poño por caso, sigan producindo boa vitela con denominación de orixe, cando entren en competencia con becerros do Bierzo engordados artificialmente?. Pois ben, entendo eu que aquí é onde a Xunta xoga un papel fundamental promocionando os nosos produtos promocionables e tamén vixiar e sancionar fraudes coma os que apunto.

Crer en Galicia é moito máis que un acto de fe. É investir, formar e mentalizar a mocidade de que aquí hai futuro e publicitar, institucionalmente, que os bos produtos de noso agro son coma os bos produtos das nosas rías. Non deberiamos ser cómplices das industrias alimentarias que reciben inxentes cantidades de fondos públicos para, por enriba, desprestixiarnos. Os postos de traballo do sector primario non serán estables e sostibles «fabricando» salmóns.

25 abril 2011

La Xunta da un nuevo paso en la protección del castro de Baroña


:ecg: | 25/04/2011
Acaba de incoar su expediente para declararlo Bien de Interés Cultural

La Consellería de Cultura acaba de aprobar, a través de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, la resolución por la que se incoa expediente para la declaración de bien de interés cultural, con la categoría de monumento, en favor del castro de Baroña , en el municipio de Porto do Son.

La resolución, que será publicada en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial del Estado, será comunicada al Registro General de Bienes de Interés Cultural para su anotación preventiva, así como al ayuntamiento de Porto do Son.

La resolución determina la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección previsto para los bienes ya declarados en la Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia y, en concreto, la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas por la declaración, así como de los efectos de las ya otorgadas.

Las obras que, por causa de fuerza mayor, interés general o urgencia, tuviesen que realizarse con carácter inaplazable necesitarán, en todo caso, de la autorización de los organismos competentes de la Consellería de Cultura e Turismo.

En este sentido, y según el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, la incoación del expediente supone "un paso decisivo, xa que dende a súa publicación oficial vai garantir a máxima protección para o castro de Baroña, un dos vestixios da cultura castrexa mellor conservados de Galicia".

A previsión da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural é que a declaración BIC sexa efectiva antes de que remate este ano.

"Somos conscientes da importancia patrimonial do castro de Baroña e traballamos en consecuencia, na procura da mellor protección e conservación", afirmó el titular de Cultura, quien recordó que la Xunta va a intervenir este año en las seis zonas puntuales de impacto crítico identificadas dentro del yacimiento en el informe Levantamento topográfico, documentación e estado actual do castro de Baroña, promovido por la Consellería de Cultura en 2010, tras catorce años sin actuaciones arqueológicas dentro de ese ámbito.

La feria outlet de Porto do Son cerró sus puertas con más de 4.000 visitas


:lvg: | 25/4/2011
No fue para echar cohetes, pero los organizadores de la feria outlet, que se celebró este fin de semana en el pabellón polideportivo Santa Irene, de Porto do Son, están más que satisfechos con los resultados de esta edición, pues según apuntaron, pasaron por el recinto más de cuarto mil personas.

Un portavoz de los responsables de la edición de este año comentó que la jornada inaugural recibió numerosas visitas. Sin embargo, tanto el sábado como ayer, las entradas fueron menos de las esperadas.

A pesar de este inconveniente, las ventas fueron bastante bien, pues «normalmente a xente que entraba, compraba». A pesar de que hubo menos público que la edición anterior, el volumen de negocio fue mejor, según apuntaron. Uno de los inconvenientes de esta edición fue que la feria coincidió con la celebración de las fiestas de Pascua de Padrón y también con el San Marcos de Noia.

A pesar de esta coincidencia, los responsables del outlet señalaron que ya están pensando en el año próximo y desde el Concello les comentaron que están dispuestos a que se celebre en las mismas fechas.

Por último, un portavoz de la organización quiso agradecer la colaboración de los comercios de la zona que acudieron a poner sus puestos este año.

20 abril 2011

Felices Pascuas

Durante estos días de Semana Santa y vacaciones, si desean seguir informados de las noticias de Porto do Son, no tienen más que pinchar los enlaces que les adjuntamos más abajo.

:logo-lvg: | Barbanza

:logo-ecg: | Comarcas

:logo-certo: | Porto do Son

En el margen derecho, tienen toda la información relativa a los actos de la Semana Santa en la Villa y parroquias.

Si durante estos días desean pasar alguna información que consideren de interés, tienen a su disposición el formulario de contacto, totalmente anónimo.

Festas Pedrafurada

III Feira da Oportunidade

Listado de candidaturas de Porto do Son

Administración Electoral
Juntas Electorales
Junta Electoral de Zona de Noia
Procedimiento electoral

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE NOIA

Publicación de candidaturas. Fase presentación
Elecciones Municipales 2011

D. JOSE MANUEL VAAMONDE FERNÁNDEZ, secretario de la Junta Electoral de Zona de Noia (A Coruña),
C E R T I F I C O: Que a continuación se transcriben las relaciones de candidaturas presentadas ante ésta Junta Electoral de Zona, agrupadas por municipios y numeradas según orden de fecha de presentación. La relación se estructura con el nombre del municipio en cuestión, el número de candidatura según corresponda, el número de candidato o suplente en la lista, nombre y apellidos y formación política a la que pertenece que, salvo indicación en contrario (en este caso se hará la indicación “independiente”), se corresponde a la de la formación política referida:

Circunscripción electoral: Porto do Son

Candidatura número: 1
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Orden Nombre y apellidos

01. Doña MARIA ÁNGELA FRANCO POUSO
02. Don XOSÉ MANUEL ALONSO CARBALLO
03. Don XOÁN XOSÉ LEÓN MARTÍNEZ
04. Doña MARÍA CARMEN VARELA DONOSO
05. Doña MARÍA ISABEL VIDAL OUJO
06. Don GERARDO VÁZQUEZ BAZARRA
07. Don JOSÉ MANUEL OLVEIRA VILA
08. Don PABLO SANTOS BLANCO
09. Doña ALMUDENA ROMERO AGRASO
10. Doña BÁRBARA RESÚA SAMPEDRO
11. Don JUAN PATIÑO GONZÁLEZ
12. Don JUAN PAZ SANTOS
13. Doña ROSA MARÍA PENALTA RODRÍGUEZ

Suplentes:
01. Don SANTIAGO SUÁREZ BLANCO
02. Doña ELISA SANLÉS REGO
03. Don ÁNGEL MOLEDO CARREÑO
04. Don MANUEL ANXO TARRIO SOBRIDO
05. Doña MARÍA DOLORES CERNADAS BOO
06. Don RAÚL LEÓN ROMERO
07. Don SALUSTIANO GARCÍA NOYA
08. Doña LAURA RESÚA SAMPEDRO
09. Don JUAN MARCOS ROMERO FERNÁNDEZ
10. Doña ROSA SALGADO BEN


Candidatura número: 2
PARTIDO POPULAR (P.P.)

Orden Nombre y apellidos

01. Don JOSE LUIS OUJO POUSO
02. Doña MARIA JOSE MANEIRO QUINTANS
03. Doña MARIA ASUNCION TORRES PARADA
04. Doña ANA MANEIRO CARNES
05. Don ANTONIO ROMERO RIBEIRO
06. Don JUAN DAVID GACIÑO SANTOS
07. Doña ALICIA MARIA MARTINEZ MANEIRO
08. Doña VANESSA FIGUEIRAS VENTOSO
09. Don JESUS MANEIRO ROMERO
10. Don IVAN REY FERREIRO
11. Doña VIRGINIA GARCIA MILLARES
12. Don SERAFIN SANTIAGO GACIÑO
13. Don XOAN MANOEL QUEIRUGA VILA

Suplentes:
01. Doña VANESA VILA LEMA
02. Doña NATALIA NOVOA SANTAMARIA
03. Doña MONSERRAT GONZALEZ NOAL
04. Don SANTIAGO RODRIGUEZ SANTIAGO
05. Don JOSE PEGO AGEITOS


Candidatura número: 3
ALTERNATIVA VECIÑAL DE PORTO DO SON (A.V.S.)

Orden Nombre y apellidos

01. Don FRANCISCO JAVIER QUIÑOY TABOADA
02. Don JOSE MANUEL DEAN POUSO
03. Doña MARIA DEL PILAR DEL RIO MOSQUERA
04. Don JUAN CARLOS TORRES GONZALEZ
05. Doña JOSEFA ROMERO VIDAL
06. Don YAGO ANTELO MANEIRO
07. Doña LORENA QUEIRUGA GONZALEZ
08. Don DAVID OLVEIRA SANLES
09. Don JOAQUIN RODRIGUEZ SAMPEDRO
10. Doña MARIA TERESA CALVO AGRASO
11. Don GERARDO BLANCO GARCIA
12. Doña DOLORES DEL CARMEN VIDAL OUJO
13. Doña NOELIA SANTOS PARADA

Suplentes:
01. Don MANUEL GOMEZ ROMERO
02. Don JOSE MANUEL VAZQUEZ NOAL
03. Doña CARINA TORRES SERANS
04. Doña ANA SILVIA VENTOSO CALO
05. Don FRANCISCO MANUEL ALVAREZ MATO
06. Doña ANA CARREÑO CARLEOS
07. Don GONZALO PEREZ FERNANDEZ


Candidatura número: 4
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)

Orden Nombre y apellidos

01. Don XOAN PASTOR RODRIGUEZ SANTAMARIA
02. Doña MARIA ANGELES PAREDES VILLARONGA
03. Don JOSE RAMON DOMINGUEZ LEIS
04. Don RAUL POUSO ALONSO
05. Doña ANA CONTRERAS GONZALEZ
06. Doña NOELIA MARIA POUSO POUSO
07. Doña MARIA IRMA OLVEIRA LARANGA
08. Don LUIS GARCIA GACIÑO
09. Doña MARIA LUISA AGEITOS SAMPEDRO
10. Don JAVIER BATALLA LADO
11. Don JUAN JOSE PEREZ RODRIGUEZ
12. Doña JOSEFA MARIA HERMO GARCIA
13. Don JUAN MANUEL VAZQUEZ GARCIA

Suplentes:
01. Doña MARIA LOPEZ BEN
02. Don JOSE MANUEL SANTOS GARCIA
03. Doña MARIA VICTORIA SANTOS CASAIS
04. Doña CARMEN CONDE SANLES
05. Don JOSE AMOR VARELA
06. Don RAMON QUINTANS VILA

MUSEOS y exposiciones

:lvg: | 20/4/2011
CASA DE CULTURA Porto do Son. Colección de óleos de Inés Abad. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00. Los fines de semana solo de tarde.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO CASTRO DE BAROÑA Porto do Son. Exposición permanente de los restos de la cultura castreña. Puede visitarse de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 horas, y entre las 19.00 y las 21.00 horas.

Cuarenta listas para once concellos

:lvg: | 20/4/2011
Un total de 584 barbanzanos integran las candidaturas que entrarán en liza el 22-M

Anteayer se cerró el plazo para presentar en las juntas electorales de zona las candidaturas con las que los distintos partidos comparecerán para, el 22 de mayo, acaparar el mayor número de concejales. Exactamente serán cuarenta las listas entre las que podrán elegir los votantes de los once concellos repartidos por las comarcas de Barbanza, Noia y Muros y el municipio de Mazaricos.

Nada menos que 584 personas optarán a las 183 concejalías que entrarán en liza en las elecciones locales. Las tres grandes formaciones (PP, PSOE y BNG) se presentan en los once ayuntamientos, como no podía ser de otra manera, pero se encontrarán con siete papeletas de los llamados independientes, apuestas teóricamente minoritarias que pueden convertirse en llave para formar algunos gobiernos.

Los municipios de Boiro y Noia destacan porque será en estos donde el elector se encontrará con hasta cinco listas cuando acuda a su colegio electoral el penúltimo domingo del próximo mes de mayo.

A continuación se detallan los diez primeros puestos de cada una de las opciones que se han registrado en las juntas electorales de zona de Noia, Corcubión y Santiago y que hoy mismo se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.

El PSdeG sonense crea una lista renovada que cierra Ramón Quintáns

:lvg: | 20/4/2011
Los nombres que formarán parte de la lista electoral encabezada por Xoán Pastor Rodríguez era uno de los secretos mejor guardado de los municipios de la ría de Muros-Noia. Tanto es así que fue necesario esperar a la finalización del plazo de presentación de las listas para conocer la identidad de las personas que acompañarán al actual regidor socialista en su intento por revalidar el poder en este ayuntamiento. Se trata de un equipo muy renovado en donde se echan de menos algunas caras del actual ejecutivo, como Joaquín Chouza y Joaquina González, y en el que destaca la inclusión de Ramón Quintáns cerrando la lista.

María Ángeles Paredes Villaronga, de 48 años, natural de Nebra y profesora de educación infantil, será la número dos de los socialistas. Se trata de un rostro nuevo que precede a José Ramón Domínguez Leis, de 38 años, natural de Portosín y que ocupa la posición número tres. El cuarto y quinto puesto son para dos autónomos: Raúl Pouso Alonso, de 55 años, y Ana Contreras González, de 35 años. Mientras, en los lugares sexto y séptimo de la lista figuran la estudiante de 22 años Noelia María Pouso Pouso y María Irma Olveira Laranga, administrativa de 28 años.

Equilibrio

Fue un portavoz autorizado de esta organización política el que aseguró que, tal y como se había adelantado en su momento, se trata de una lista en la que se mezcla veteranía y juventud, con la intención de iniciar en política a gente joven y preparada que tiene mucho que aportar: «Propoñemos un proxecto novo que ilusione á xente e co que esperamos obter mellores resultados que no 2007», apuntaron en el partido socialista.

El acto de presentación de la candidatura socialista en Porto do Son tendrá lugar el 1 de mayo en la casa de cultura de la localidad. Al mismo asistirá el secretario general del PSOE gallego, Pachi Vázquez y otro cargos públicos y militantes de la comarca.

Pastor Rodríguez renueva la lista en puestos de salida

:ecg: | 20/04/2011
El alcalde y candidato a la reelección por el PSOE, Pastor Rodríguez, hizo públicos ayer los siete primeros puestos de una candidatura renovada. Así, la profesora Ángeles Paredes Villaronga, será la número 2. Le siguen José Ramón Domínguez Leis, Raúl Pouso Alonso, Ana Contreras, N­oelia Pouso y María Irma Olveira Laranga.

19 abril 2011

A Fervenza de Ribasieira

:lvg: | 19/4/2011
En ningures como nas augas controladas polas Illas Atlánticas se practicou e practica a arrepiante profesión, e quero subliñar o de profesión, de narcotraficante, incluíndo calquera das accións e métodos que se utilizan, como son os intermediarios mafiosos, os transportistas, descargadores ou calquera outro que abrangue dende a manipulación en laboratorio ata que chega aos febles consumidores que arruínan a súa vida, comezando en moitos casos nas mesmas escolas, e a das persoas con eles vencelladas.

Por iso, non se pode entender que a nova reforma do Código Penal pasase desapercibida cando introduce unha rebaixa das condenas destes asasinos, sendo chamativo que de nove pase a seis anos de cadea no caso dos transportistas. E tamén chama a atención que merezan máis castigo a piratería polos danos a barcos ou aeronaves, á marxe das que correspondan por danos ás persoas, xa que nos leva a pensar que, para algúns, son máis importantes que as mortes que o narcotráfico ocasiona.

A capacidade humana de perverter a natureza non ten lindes, pero sempre se lle zurra aos máis indefensos. Vexamos. A folla de coca nos países andinos formaba e forma parte da súa alimentación. O problema é que os países ricos non controlan a súa transformación en veleno nin a súa comercialización, porque non queren.

¿Como se pode sequera propoñer castigar aos cultivadores máis que aos narcos e adulteradores? Evo Morales, defensor dos seus campesiños, plantexou a pena de morte para estes «profesionais». A de morte non, pero, do mesmo xeito que se pensa para os terroristas, a cadea perpetua si. Un exemplo. O cáñamo (un potencial biocombustible) é un cultivo antiquísimo e din que os celtas eran grandes produtores e exportadores. Con esta planta fixéronse redes de pesca ou roupa, e seguen facéndose dende cordas e cestos ata cosméticos, pero tamén se pode facer marihuana. ¿Tan dificultoso é o seu control? ¡Pero se calquera pode ollar a fervenza de Ribasieira dende o sofá!.
Mezclar la majestuosidad de una cascada, en este caso la de la Magdalena, Ribasieira o del río Sieira -atiende por estos tres nombre- con el narcotrafico, digamos que no parece muy correcto.
Para quien no la haya visitado o aun no la conozca, les dejó este enlace con los mejores vídeos de: Fervenzas Barbanza

Incertidumbre ante el posible cierre del pulpo

:lvg: | 19/4/2011
Armadores de artes menores de la comarca, y en especial los que se dedican a la pesca del pulpo, están bastante preocupados. Y no es para menos. A dos semanas de que remate el mes, todavía desconocen las intenciones de la Administración gallega sobre la veda del cefalópodo. Esta situación está provocando desconcierto entre los marineros, ya que, en la actualidad, esta especie es su principal sustento y un cierre ahora «deixaríanos moi tocados, pois apenas temos a que andar», afirma el portavoz de Asoar-Armega en Noia, Segundo Blanco.

El armador reconoce que los meses de abril y mayo no son la mejor época para el pulpo, pero la situación para este colectivo no es nada fácil, pues desconocen que va a pasar con esta especie en las próximas semanas. Y es que, según dijo, el año pasado, la Federación Galega de Confrarías se comprometió a estudiar con la Xunta un paro biológico para esta campaña y un plan de trabajo, pero «non fixeron nada».

Uno de los principales inconvenientes con que se encuentra la flota de artes menores es que a estas alturas tienen prohibida la pesca de centolla y el total admisible de capturas (TAC) de la la merluza del segundo trimestre «está moi próximo a esgotarse, colleuse tanta que estaremos moi preto do peche desta especie».

Segundo Blanco reconoce que en los meses de abril y mayo caen las capturas de pulpo, «pero nós temos que comer». Por eso, insiste en que «se a cousa está mal, pois que se faga un paro biolóxico subvencionado, por exemplo, un mes pola Administración e outro por nós, e así poderiamos ir tirando todos e tamén preservando a especie».

Relacionada
La Consellería do Mar anuncia que consensuará el paro con los profesionales

Las cofradías de Muros-Noia crean una coordinadora contra las jaulas de salmón

:lvg: | 19/4/2011
El sábado quedó constituida en la villa noiesa la coordinadora en defensa de la ría de Muros-Noia, auspiciada por las cuatro cofradías de la zona y por las dos agrupaciones de mejilloneros. El principal motivo de la puesta en marcha de este colectivo es defender la ría y oponerse a la instalación de las jaulas de salmón. A la cita también acudieron expertos en medio ambiente y se sumaron entidades y colectivos de Galicia y Europa.

La intención de la coordinadora es canalizar todas las gestiones, así como las iniciativas en contra de la cría de peces en cautividad en aguas de la ría, según apuntaron fuentes de la organización de la asamblea constitutiva celebrada el sábado.

Nuevo informe

La voz cantante de este colectivo la está llevando el biólogo Alberto de Coo, que además será el responsable de dirigir a un equipo de personas que elaborarán un nuevo informe, más completo, en el que se especificarán con más detalle los problemas que dichas instalaciones pueden causar al medio marino, según apuntaron desde la coordinadora.

La intención de los representantes de este colectivo es celebrar un acto informativo en Muros para explicar a los vecinos y marineros «as consecuencias negativas das gaiolas». Por otra parte, los miembros de la coordinadora pretenden celebrar otra manifestación el 14 de mayo, pero en esta ocasión en la localidad muradana.

Apoyo a los afectados

En otro orden de cosas, señalar que el portavoz del Área Institucional del grupo parlamentario del PSOE de Galicia, José Manuel Lage Tuñas, defendió la posición de los marineros y mariscadores de la ría contrarios a la instalación de las jaulas de salmón.

El diputado se mostró muy crítico con las «formas da consellería, pois están ríndose de máis de 2.000 traballadores do mar, sen escoitar as súas razóns para opoñerse a estas gaiolas».

Por último, insistió en que los socialistas seguirán apoyando los intereses de los trabajadores de la ría porque «son os do pobo, os intereses da maioría e tamén da economía da comarca». Además, acusó al Gobierno de Núñez Feijoo de imponer una decisión contraria a la inmensa mayoría.

Las listas nacionalistas de Muros y Noia incluyen a 17 jóvenes de Galiza Nova

:lvg: | 19/4/2011
El BNG de la comarca de Muros y Noia ya había manifestado en anteriores ocasiones su intención de incluir en las listas electorales a gente joven para que aporten sus ideas a los programas con los que se presentarán a los próximos comicios municipales. Se trata de una intención que han llevado a la práctica incluyendo a 17 miembros de Galiza Nova -organización juvenil del BNG- en las candidaturas de Lousame, Muros, Noia, Outes y Porto do Son.

Es precisamente la ejecutiva sonense la que más jóvenes militantes han incorporado, con un total de siete. Mientras, Noia le sigue con cinco, Lousame y Muros con dos cada uno y Outes con uno.

Fue el responsable comarcal de Galiza Noia, Anxo Moledo, quién explicó que se trata de un número elevado de miembros de la organización juvenil los que se han integrado al compararlo con otras comarcas gallegas. Entre las iniciativas que han planteado al partido destacan la creación de puestos de trabajo o facilidades para acceder a una vivienda propia sin necesidad de emigrar.

El BNG sonense repite los primeros puestos del 2007

:lvg: | 19/4/2011
Los frentistas aseguran que la buena gestión realizada en el último año y medio en el Concello motivó la decisión

Atendiendo a esa máxima que dice que cuando las cosas funcionan bien no es necesario cambiarlas, en el BNG de Porto do Son han optado por seguirla al pie de la letra y repetir los cuatro mismos nombres que en el 2007 ya se presentaron a las elecciones municipales. Se trata, en orden descendente, de Ánxela Franco, Xosé Manuel Alonso, Xoán Xosé León y María del Carmen Varela.

En el partido apuntaron que para ellos esta decisión responde al voto de confianza que los sonenses les dieron en el 2007, y que además les han transmitido en el día a día desde que comandan la Administración local con el PSdeG: «A xente dinos que as cousas están ben e nós pensamos que é así como temos que seguir, traballando coas mesmas persoas que xa teñen experiencia».

Otra de las novedades que ha trascendido es que en la lista nacionalista se incluyeron cuatro nuevos miembros sin pasado político. Las mismas fuentes apuntaron que esta decisión responde a la intención de incorporar a gente nueva y válida para que empiece a conocer el funcionamiento interno de la actividad municipal.

Cargos de responsabilidad

De los cuatro nacionalistas que repiten en la lista del BNG de O Son en estos comicios, todos ocupan cargos de responsabilidad en el todavía vigente equipo de gobierno. Franco, además de ser la teniente de alcalde y portavoz municipal, es la responsable de Obras e Servizos.

Mientras, Xan León es responsable del área de Deportes e Xuventude y Xosé Manuel Alonso, Facenda e Promoción Económica e Participación Cidadá. Para terminar, Varela está al frente del departamento de Medio Ambiente.

El resto de las personas que acompañarán a Ánxela Franco en la candidatura se hará público con toda probabilidad en los primeros días de mayo, cuando el partido haya preparado el programa completo para presentárselo a los vecinos.

Solo el Portosín llega necesitado a la última ronda

:lvg: | 19/4/2011
Aunque sumó tres puntos trascendentales en el feudo del Onza de Lira (1-2), el Portosín llegará a la última jornada de la Preferente sin haber amarrado la permanencia matemáticamente. En la última jornada, prevista para el 1 de mayo, el conjunto de Carlos Lorenzo recibirá en Trapa al Unión Guardesa, al que aventaja en siete puntos (37-30) y ante el que necesita al menos un punto para verse libre de todo conflicto. En este contexto, es de recordar que bajarán los cinco últimos (dos por los arrastres del Barbadás y el Erizana de Primera).

Pasaron un calvario las portosinenses en el feudo del colista, que se adelantó a los diez minutos de la segunda mitad. Pero diez más tarde, Raqueliña las volvió a meter en un partido que acabó resolviendo Lorena a cinco minutos del final.

En cambio, el Boiro selló su continuidad en la categoría al derrotar al Choco por 2-0 en Vista Alegre, ante unas 70 personas. Verónica marcó a los 21 minutos y Anair redondeó el marcador a falta de tres para el pitido final.

Tras esta victoria, las de Miguel Ángel Ramos se han instalado en el noveno puesto (40), igualadas con el Lavadores, al que podrían superar en la jornada de cierre, cuando visitarán al Coruxo. El entrenador de las boiristas se mostró contento con la temporada de su plantilla, pero reconoció que el objetivo inicial era «andar entre los seis primeros. Nos lastró la falta de victorias fuera», subrayó.

Aguiño 3, Bértola 1

En cambio, el Xuventude Aguiño recibió al Bértola con toda la formación al completo y con la comodidad de haber hecho los deberes hace mucho tiempo. Ni así se relajaron las de A Tasca, que liquidaron a las de Pontevedra con un claro 3-1 en A Tasca, ante un buen número de espectadores. Tere (2) y Roibás materializaron los tantos locales. Las de A Tasca cerrarán el curso en el feudo del Melide.

Copa

Después de que el 1 de mayo se libren los partidos de la última jornada de la campaña regular, una semana más tarde comenzará eliminatoria previa de la Copa, en la que intervendrán los tres representantes del área barbanzana. El Portosín se enfrentará al O Val (ida, 8 y vuelta, 15), el Boiro medirá sus fuerzas contra el Lavadores (primero en Vista Alegre) y el Xuventude Aguiño con el Gondomar (la ida en A Tasca y la vuelta en la localidad pontevedresa).

Esteiro y Puebla arrasaron en la jornada de Segunda

:lvg: | 19/4/2011
Los dos representantes de la zona en la Segunda División firmaron las goleadas más abultadas de la 26.ª jornada del torneo de veteranos. El Climatras Esteiro endosó al Cacheiras un rotundo 6-1, e igual resultado rubricó el Top Soluciones Sporting Puebla frente al Hamburguesería Verde (6-1).

Dentro de la Primera A, el Sograni Portosín arrancó un empate en el feudo del Compos (3-3), mientras el Deportes Casais Outes cayó frente al Automi Recambios Barbanza en el derbi zonal (1-3).

El Redesyl Abanqueiro goleó al Míguez Cutrín en Primera B (4-0), y también el Lousame propinó una manita al Ulla Oil (5-1).

En la menor de las divisiones (Tercera) el Nebra Vidalux perdió frente al Peña Universo (3-4). También cayó el Merkamueble Isorna en el feudo del Pontepedriña (0-1). En cambio, el Cafetería Karachi arañó un punto en la cancha del O Vikingo de Silleda (2-2).

Quiñoy ficha al portosinense Iago Antelo para la agrupación de AVS

:ecg: | 19/04/2011
El independiente está preparando una lista joven para luchar por la alcaldía sonense

El candidato a la alcaldía de Alternativa Veciñal de Porto do Son, Javier Quiñoy Taboada, inició una serie de reuniones con simpatizantes y afiliados de la formación así como con vecinos de todos los rincones del municipio con el fin de incorporar savia joven a su lista. La iniciativa ya ha empezado a dar sus frutos con el fichaje del portosinense Iago Antelo.

Quiñoy explica que este joven, residente en el núcleo de Mantoño, ha estado dirigiendo y coordinando la antigua Rede de Dinamización da Sociedade da Información de la Xunta en el Concello de Porto do Son. Por ello, destaca que es una persona muy conocida por llevar las nuevas tecnologías de la información por todo el municipio.

El candidato de AVS a la alcaldía resalta que esta nueva incorporación supone una nueva apuesta suya de incorporar gente joven en la lista. Aunque aún no determinó que número ocupará en la candidatura, Quiñoy anuncia que Antelo estará en uno de los puestos de salida.

En cuanto al resto de los miembros de la lista, el candidato asegura que está prácticamente cerrada y que en breve será presentada en su totalidad.

Iago Antelo MIEMBRO CANDIDATURA AVS
"Me encuentro muy ilusionado con el proyecto que presenta Quiñoy"

El BNG de Muros-Noia presenta 17 miembros de Galiza Nova en sus listas

:ecg: | 19/04/2011
El BNG de Muros-Noia presentó ayer a los 17 candidatos de Galiza Nova que integrarán sus listas en la comarca en un acto en el que intervinieron la secretaria xeral de la organización juvenil, Iria Aboi, y el responsable comarcal, Anxo Moledo. También estuvieron presentes Sofía Caamaño (número 2 de la candidatura de Noia, que encabeza el nacionalista Bieito González), y Almudena Romero (que concurrirá en el número 9 de la lista de Ánxela Franco).

Precisamente, la candidatura nacionalista sonense es la que incorpora más jóvenes de Galiza Nova en la comarca con 7, aunque ninguno de ellos en puestos de salida. Éstos son Pablo Santos (8), Almudena Romero (9), Bárbara Resúa (10), Anxo Moledo (suplente 3), Raúl León (suplente 6), Laura Resúa (suplente 7) y Marco Romero (suplente 9).

Outes sólo incluye un miembro de Galiza Nova, Manuel Seijas (6). Y el BNG de Noia lleva cinco: Sofía Caamaño (2), Victoria Vázquez (4), Manuel Barreiro (10), irati García (11) y Raquel Abelleira (13).

Las agrupaciones de Lousame y Muros concurren con dos jóvenes cada una: Sabela Figueira y Ricardo Alborés, y Elisardo Conchas y Manuel Mª García.

17 abril 2011

Anxo Queiruga estará al frente de Cogami otros cuatro años más


:lvg: | 17/4/2011
El sonense Anxo Queiruga presidirá la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) los próximos cuatro años, al ser reelegido ayer. La directiva incorpora cuatro nuevos miembros, tres de ellos mujeres, por lo que estará formada por seis féminas y once varones.

En el acto participó la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, quien presentó el Plan para Persoas con Discapacidade de la Xunta. Este instrumento «aspira a integrar a 4.900 persoas con discapacidade ou en risco de exclusión ao longo dos próximos anos», dijo la representante del ejecutivo. Mato destacó la labor de Cogami por la integración laboral y el trabajo para mejorar la calidad de vida de este colectivo. Queiruga le solicitó que valore la posibilidad de firmar un convenio plurianual con el Servizo de Intermediación Laboral de Cogami, para dotarlo de estabilidad. Este servicio, indicó, es uno de los principales activos de Cogami y «conseguiu que en 2010 se incrementasen nun 15% as insercións laborais, sendo 2.764, e que aumentara en 2.116 persoas a nosa bolsa de demandantes de emprego».

Un incendio cerca de unas casas de Xuño provoca un gran despliegue de medios


:lvg: | 17/4/2011
Pese a que no afectó a una extensión importante, el incendio que en la mañana de ayer se declaró en la parroquia sonense de Xuño provocó un gran despliegue de medios. El motivo fue la proximidad de una decena de viviendas pertenecientes al núcleo de Traves, situado en la ladera de la sierra barbanzana. El fuego quedó controlado en un par de horas y no ocasionó problemas importantes; eso sí, dañó el cableado de la red eléctrica y las casas se quedaron sin suministro.

Fue un vecino el que alertó a los servicio contraincendios poco después de las diez de la mañana. Hasta el lugar se desplazaron dos helicópteros, cuatro motobombas y un par de brigadas de la Xunta de Galicia, un agente forestal, bomberos del parque ribeirense y grumires de Ribeira, Boiro y Noia. Preocupaba la proximidad de un grupo de casas, pues el foco se encontraba a menos de doscientos metros de distancia.

Viento favorable

A favor de los equipos desplegados en la zona jugó el viento, que soplaba hacia el lado contrario del avance de las llamas. De hecho, en menos de dos horas, se dio por controlado el fuego, aunque algunos medios se quedaron en el lugar durante más tiempo, hasta dar por extinguido el incendio. Hasta Traves se desplazó también un patrulla de la Guardia Civil, pero su intervención no fue necesaria, pues ni se desalojaron viviendas ni se cortaron carreteras.

El principal obstáculo que tuvieron que superar las brigadas fue el difícil acceso a la zona, debido a la excesiva pendiente y a que se trata de un enclave poblado de matorrales altos. El fuego afectó también a una pequeña superficie de monte arbolado.

De momento se desconocen las causas del suceso. El vecino que alertó a los servicios contraincendios hizo referencia a un posible fallo en el cableado eléctrico, pero todo apunta a que este quedó dañado como consecuencia del incendio y que no fue el desencadenante de las llamas.

Sí se trabaja en la hipótesis de que se trata de un fuego intencionado, cuya propagación se vio favorecida por las altas temperaturas registradas durante las últimas jornadas en la comarca de Barbanza.

La obra de la casa de cultura de Xuño comenzará en dos semanas

:lvg: | 17/4/2011
Pocas fechas quedan para que los vecinos de Xuño puedan ver como se empieza a hacer realidad una de sus reivindicaciones históricas, la casa de cultura. El paso fundamental que faltaba fue dado por la corporación sonense en pleno, que dio luz verde a la adjudicación de esta actuación que comenzará a ejecutarse en un par de semanas. En la selección de empresas fueron dos del total que se habían presentado, las que finalmente optaron a su construcción. La obra tendrá un coste de 490.000 euros y será el Concello la institución que asuma íntegramente el importe de esta infraestructura.

A la sesión plenaria no asistieron dos concejales del PP y uno de los independientes, además de una edila del equipo de gobierno. El ejecutivo local, por su parte, aprobó la actuación, mientras que en los bancos de la oposición se abstuvieron.

La ocupación de los centros de día de la Xunta roza el 100%

:lvg: | 17/4/2011
Pese a que no falta quien siga creyendo que dejar a la persona mayor que tiene a su cuidado en un centro de día es algo así como desentenderse de ella, la demanda de este tipo de servicios no deja de ir en aumento. Tanto que las instalaciones especializadas que la Xunta gestiona en la comarca están al borde del 100% de ocupación, y no faltan barbanzanos que se ven obligados a acudir a recintos de fuera de la comarca para recibir atención. En total, en toda el área barbanzana solo quedan 10 vacantes disponibles para acceder a este tipo de servicios.

Solo cuatro municipios de la zona cuentan con un centro de día público -en Porto do Son hay uno privado-, y en los casos de Outes y Carnota están copadas el 100% de las plazas disponibles. Según los datos facilitados por la Xunta, la ocupación de las instalaciones carnotanas es del 96%, pero esta cifra, llevada a términos absolutos, supone que queda libre menos de una cama, con lo que, en la práctica, ya no queda espacio para más usuarios.

En el caso del servicio de Boiro, que, de los centros de día radicados en la comarca, es el que cuenta con mayor capacidad al disponer de un total de 40 plazas, quedan en estos momentos cuatro vacías.

Con todo, fuentes de la Consellería de Traballo e Benestar indicaron que estas cifras sufren grandes variaciones puesto que no resulta extraño que se produzcan bajas entre los usuarios, bien porque no se adaptan y se dan de baja, porque su estado empeora y pasan a un centro residencial, por fallecimiento o porque trasladan su domicilio a otro lugar para vivir con algún familiar.

Excepción

El único de los centros de día públicos que existen en la comarca en el que el total de plazas disponibles está lejos de cubrirse es el de Ribeira, un recinto que, además, cuenta con la particularidad de que está gestionado por la entidad Agadea, y no directamente por el Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar como los demás.

Sin embargo, el hecho de que queden aún un total de once vacantes no quiere decir que no exista demanda suficiente para cubrirlas. De hecho, sí la hay, lo que ocurre es que hace apenas unos meses que estas instalaciones abrieron al público y la tramitación de las solicitudes es farragosa.

El responsable del centro ribeirense, destinado específicamente a enfermos de alzhéimer o con algún otro tipo de demencia, indicó que, para optar a una plaza, es preciso que el usuario solicite la valoración de dependencia y, en función de su grado y nivel, tendrá opción o no a acceder a una de las vacantes disponibles.

Talleres

Aunque no se aportaron datos sobre el número de personas que están a la espera de poder entrar en el centro de día de Ribeira, el director del recinto confirmó que sí hay demanda para cubrir la oferta existente.

De hecho, al margen de las actividades que se desarrollan en las instalaciones, Agadea lleva a cabo cinco días a la semana una serie de talleres para estos enfermos cuyos usuarios, en su mayoría, aguardan por una plaza.

Relacionadas
Buena inversión
El sistema para conceder las plazas impide establecer un listado de personas en espera
«Canto antes se comece a estimulación, mellor»

El Grupo de Acción Costeira de Muros-Noia creará un club de turismo marinero

:lvg: | 17/4/2011
La entidad afirma que se trata de una iniciativa pionera en España para desarrollar una nueva oferta de ocio

El Grupo de Acción Costeira Seo de Fisterra, Ría de Muros-Noia (GAC 4) ha comenzado a trabajar en la puesta en marcha del primer club de turismo marinero de Galicia.

El proyecto, promovido por el GAC 4 y las cofradías de pescadores de la comarca, pretende el desarrollo de un nuevo modelo de oferta turística que integre las iniciativas promovidas por el sector marítimo con las que poseen las empresas de servicios turísticos y, a su vez, con los museos o centros de interpretación que cuentan con una marcada temática marinera.

Elementos patrimoniales

También se incluirían en esta completa red las oficinas de información a los visitantes que hay en los municipios adscritos al GAC 4 y el patrimonio marítimo de la zona, como faros, fábricas de salazón, puertos y molinos de marea.

La iniciativa, según se apunta desde el Grupo de Acción Costeira, es pionera en España. Para la materialización de este proyecto, el GAC 4 desarrolló previamente un manual de buenas prácticas, denominado Estándar Finisterrae.

Este documento indica y define los criterios que deben cumplir cada uno de los distintos ámbitos interesados en sumarse al club. Además, el Estándar Finisterrae contextualiza el concepto de turismo marinero y define los sectores a incluir en la propuesta. Se trata de iniciativas que constituyen la oferta estratégica; actividades de temática marinera, que engloba museos, centros de interpretación, restaurantes y comercio; mar lúdica, con propuestas adicionales; y oferta complementaria, donde figuran alojamientos, agencias de viaje y centros de información turística.

Desde el grupo de acción se indica que el denominado Estándar Finisterrae es un documento flexible que puede adaptarse y mejorarse con la incorporación de sectores que no están incluidos en el diseño actual. Además, el GAC cree que esta iniciativa puede incorporarse en el futuro a otros territorios interesados en promover un turismo en el que el mar es el eje vertebrador.

Relacionadas
Los profesionales del mar recibirán un curso sobre seguridad y atención al cliente
El colectivo quiere que el producto ya consolidado se difunda en ferias y en ciudades
La primera fase se inicia en mayo

El poco valor de los votos

:lvg: | 17/4/2011
Voy a darles una mala noticia: las elecciones municipales no van a ser el 22 de abril sino el 22 de mayo. Doy por supuesto que ya lo saben, pero es por si no habían caído en el detalle de que todavía queda más de un mes para pasar por las urnas con el fin de elegir a nuestros representantes en los ayuntamientos. Y no es que a uno le corran prisa los relevos o las reelecciones, lo que ocurre es que, a estas alturas, empieza a estar hastiado de la carrera previa a las votaciones, que, no obstante, se produce en todo sufragio de un tiempo a esta parte. Uno recuerda con nostalgia cuando, en los albores de la democracia, el grueso de la propaganda se ceñía a la campaña que daba comienzo dos semanas antes del día de ir a depositar la papeleta. Luego se inventó la precampaña, que en realidad consistía en estirar los quince días oficiales, pero sin usar publicidad, era algo así como hacer propaganda soterrada, algún acto modesto y reuniones al estilo de la clandestinidad.

Todo ello era asumible por los comunes mortales, pero lo de ahora se sale de madre, porque llevamos ya meses a vueltas con las elecciones, hasta el punto de que se produce la paradoja de que hablamos de candidatos cuando aún no están proclamadas las listas. Alguien puede pensar que este detalle es menor, pero en la historia de la democracia local hay casos de listas que cayeron a última hora por renuncias inesperadas, traiciones y trampas estratégicas que dejaron con cara de tonto a más de un candidato que se las prometía felices para participar en las elecciones e, inesperadamente, se quedaba fuera a última hora porque no comparecía alguno de los integrantes de la lista.

El que suscribe se declara un escéptico de la propaganda y del mitineo que precede a unas elecciones, considera que el votante es lo suficientemente maduro como para dejarse convencer por el photoshop que quita años a los candidatos en la imagen de los carteles, o por los cantos de sirena que, desde los púlpitos, calientan las orejas diciendo aquello que la gente quiere escuchar. Duda uno de que el bombardeo propagandístico incline la balanza hacia uno u otro aspirante, porque si hacemos el simple ejercicio de no dejarnos llevar por ideologías, simpatías y afinidades para pronunciarnos solamente escuchando a los candidatos y leyendo sus programas de gobierno, ¿a que resultaría complicado inclinarse por una u otra opción? Pero si hasta, en muchos casos, las propuestas coinciden.

Exponente democrático

Está claro que los procesos electorales, eso que llaman el mayor exponente de las democracias, se han convertido en máquinas de hacer dinero, de ahí que, a medida que pasan los años, se vayan haciendo cada vez más largos, porque cuanto más se prolonguen en el tiempo más duradero será el negocio -y no siempre es transparente-, y eso sucede en países como el nuestro, donde prácticamente estamos en elecciones constantemente, porque a las municipales del mes de mayo seguirán las generales del 2012, y a estas, las autonómicas del 2013; y a estas, las europeas del 2014; y a estas, nuevamente las municipales del 2015... ¿ven como estamos permanentemente soportando pre-precampañas, precampañas, campañas y vuelta a empezar?.

Por otra parte, las campañas y los actos previos a estas sí pueden acabar siendo negativas para los que se presentan a unas elecciones, porque corren el riesgo de cansar al votante hasta el punto de producirle una especie de náusea que le acabe disuadiendo de participar en el cambalache y en el negocio, y más aún cuando descubre, después de pasar por las urnas, lo poco que, en muchos casos, ha valido el esfuerzo de aguantar semanas de tortuosa propaganda y el detalle de haber cumplido como ejemplar ciudadano el «deber» de participar en el proceso, porque ya todos conocemos aquella cantinela que dice que si no votas luego no puedes protestar, como si los elegidos respetaran la voluntad mayoritaria del pueblo, como si nuestros representantes antepusieran el deseo de los ciudadanos a los intereses de sus partidos y los suyos propios.