23/3/17

Nota informativa comisións de festas parroquiais

O Concello de Porto do Son vai a reservar unha partida nos presupostos municipais destinada a colaborar coas Comisións de festas parroquiais que se veñen celebrando no noso Concello.

As aportacións ás Comisións de festas realizaranse través de subvencións destinadas para tal fin.

Dende o Concello queremos informar ás Comisións que se queiran beneficiar destas axudas que terán que estar legalmente constituídas e rexistradas como asociacións ,así como xustificar dita axuda cos xustificantes de gasto correspondente.

22/3/17

11/3/17

Madrid 11 M Todos ibamos en ese tren

7/3/17

2/3/17

Exposición Día da Muller Traballadora


1/3/17

A la gente preocupada por la "salud" de este blog


Visitas miércoles de Ceniza 10.15 h. Quiero Agradecer a todos y todas detractores su fidelidad al blog, porque para criticarlo es necesario visitarlo por lo que me quedo con los datos de la captura. Gracias.