28 noviembre 2012

Expropiación polas obras do Proxecto CP - 7103 ampliación da plataforma e mellora do trazado na C.P. 7103 de Laranga a Olveira por Seráns

Os próximos 3, 4, 5 e 10 de decembro de 2012 (en horario de 16:30 a 19:30), procederase ao pago dos depósitos previos e indemnizacións por rápida ocupación.

Este acto terá lugar no Salón de Plenos do Concello de Porto do Son, en presencia do Representante da Administración, do Alcalde e Secretario da Concello, procedéndose inmediatamente á ocupación da finca en cuestión, tal como determina a regra 6 do artigo 52 da vixente Lei de Expropiación Forzosa, sen prexuízo de continuar a tramitación do expediente ata a terminación e pago do xusto prezo.

Deben comparecer ao acto aportando os títulos acreditativos do seu dereito, o documento nacional de identidade, e en caso de representación, o poder suficiente.0 comentarios: