10 mayo 2013

Axudas escolares nas liñas de material e transporte escolar

A distribución definitiva dos créditos orzamentarios das axudas escolares é a que segue, de acordo coa modificación aprobada polo decreto da Alcaldía 355/2013, do 09.05.2013, a vista da proposta de concesión de axudas:

- Liña de material escolar: 4.700,00

- Liña de transporte escolar: 3.800,00

Axudas escolares nas liñas de material e de transporte escolar

0 comentarios: