16 mayo 2013

Axudas para facilitar a obtención do permiso de conducción

Orde do 6 de maio de 2013 (DOG nº 90, luns 13 de maio de 2013) pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención do permiso de condución clase B.

Bases reguladoras axudas para facilitar o obtención permiso de conducir clase B

0 comentarios: