30 agosto 2011

Un dicionario en Internet permite escoitar 60.000 palabras galegas


:logo-lvg: | Barbanza

O idioma galego conta cunha nova ferramenta informática. Tratase da adaptación a Internet do Dicionario de pronuncia da lingua galega, un traballo coordinado por Xosé Luís Regueira no marco dun proxecto desenvolvido polo Instituto dá Lingua Galega e que foi publicado o ano pasado en forma de libro pola Real Academia.

Este recurso, ao que se accede non endereito ilg/usc/pronuncia, contén 60.000 vocábulos de uso común do galego, dos que se achega non só a súa transcrición fonética, senón tamén a súa pronuncia real, xa que é posible escoitalos premendo nun botón. As palabras foron gravadas en colaboración coa Compañía de Radio e Televisión de Galicia, mentres que tamén a Secretaría Xeral de Política Lingüística colaborou na realización desta ferramenta.

A versión electrónica do dicionario dispón dun buscador que fai posible localizar as palabras que contén; a páxina de resultados presenta a forma, a categoría gramatical, a transcrición e, para rematar, ou arquivo de voz. Unha opción de axuda facilita as procuras e resolve as dúbidas que poidan xurdir non proceso.

En canto á gravación das palabras, o usuario pode escoitar a súa pronuncia nun galego estándar, aínda que algo máis lento do que se faría nunha conversa convencional. «Utilizamos o sistema consonántico do galego estándar, polo que non represéntase a gheada nin o seseo, sen que isto implique un xuízo desfavorable para estes sistemas alternativos», explicar non apartado onde detállanse os criterios que rexen o traballo do dicionario.

Modelo de referencia

Os obxectivos desta ferramenta en liña son contribuír á aprendizaxe do galego por parte de estudantes, ademais de ofrecer un modelo oral de referencia a aquelas persoas que traballan habitualmente coa lingua, como poden ser xornalistas, profesores ou actores de dobraxe.

Non faltan consideracións informativas de tipo académico, como o sistema de signos fonéticos que se utilizan no dicionario, así como aclaracións sobre cuestións como os estranxeirismos: nos casos de palabras cuxa grafía non foi adaptada, mantense ou criterio de «representar a pronuncia dá lingua orixinal en primeiro lugar, e a seguir unha pronuncia adaptada total ou parcialmente á fonética galega», segundo a información que achega a web. Para ampliar lestes criterios enlazar a introdución dá web, reproducida en formato PDF.

Consolidación dá versión estándar

Ademais dá súa finalidade práctica, o dicionario busca tamén como obxectivo último a normalización do galego e contribuír a consolidar un modelo de pronuncia estándar, que avance non prestixio e na calidade dá lingua. Esta pronuncia de referencia é habitual en todas as linguas. No inglés, por exemplo, denominar «received pronunciation» durante anos foi ou modelo único dá BBC. En Internet existen dicionarios desta lingua, algúns oficiais e outros recompilados por afeccionados, nos que é posible escoitar a mesma palabra na pronuncia diferente que lle imprimen falantes de países como o Reino Unido, Australia ou Estados Unidos.

0 comentarios: