25 enero 2012

Campaña de Reciclaxe e Separación de lixo


Inicio da Campaña de Reciclaxe e Separación de lixo do Concello de Porto do Son, que se vai levar a cabo xunto coa Planta de Compostalxe de Servia, en Lousame. Esta campaña consiste na concienciación dos veciños da necesidade de separar o lixo que xeramos para que o posterior tratamento que se lle dá a ese lixo sexa máis doado.

Para este fin, durante esta semana na Casa de Cultura de Portosín (do luns-23 ao venres-27), en horario de 10h-13h e de 17h - 20h, próximamente na Casa de Cultura de Xuño, e finalmente na Casa de Cultura de Porto do Son, haberá unhas persoas que repartirar unhas bolsas de rafia para a separación do lixo na casa. Todos os veciños poden achegarse a recoller as bolsas e alí recibirán unhas indicacións para o seu correcto uso.

Tamén se lles enviará a todos os veciños unha carta informativa para que vaian recoller esas bolsas e colaboren no posible.

SEPARACIÓN E RECICLAXE. CARTA AOS VECIÑOS.pdf

0 comentarios: