19 septiembre 2013

Programación de actividades 2013/2014 da Concellería de Servizos Sociais

As empresas ou particulares interesados en impartir cursos, obradoiros ou xornadas, para participar deberán presentar a súa proposta de programación dirixida á Concellería de Servizos Sociais no rexistro do concello antes do día 7 de outubro de 2013.

A información mínima que deberá constar na proposta é a seguinte:

- Contido e baseamento

- Planificación do proxecto

- Obxectivos xerais e específicos

- Metodoloxía

- Etapas

- Recursos humanos e financeiros

- Impacto estimado

0 comentarios: