14 diciembre 2011

Porto do Son 100.000 euros más, tirados


En mi otra entrada, sobredosis de cultura, puse unas fotos de un Centro de Interpretación hecho a toda prisa por la anterior corporación socialista (y nacionalista) del Concello de Porto do Son hace un año. El edificio en cuestión costó la friolera de 104.000,00 € como podéis ver en la foto y sirve para contemplar, con prismáticos eso si, la fauna ornitológica de las Lagunas de Muro y Xuño. El caso es que está hecho polvo después de doce meses y no ha abierto sus puertas nunca.

Ha sido un dinero tirado premeditadamente con la complicidad de la Comunidad de Montes de la parroquia de Muro, que esgrimía el mantra de que sino se perdia la subvención.

Yo no creo que se perdiese la subvención, en tal caso los fondos retornarían a la institución que concedía la citada subvención y serían destinados a otro ejercicio. Pero aquí decidieron aprovechar la subvención… pero de que manera:

a) No abrieron la puerta ni un sólo día.

b) A la construcción le queda poca vida.

c) El edificio es una chapuza tal que incluso afea el paisaje.

Dejo una foto para que cada cual juzgue el año de vida de la inversión que se suponía iba a traer turismo de calidad a la zona.

6 comentarios:

Anónimo dijo...

A min gustaríame que alguén aclarase dende cando está rematada esta obra. Porque teño entendido que o BNG fixoa as presas antes das eleccións, pero si está sí será culpa da deixadez do actual goberno do PP durante todo o verán e ata o dia de hoxe.
Creo que esa é a situación real, pero si estou equivocado que alguén o explique mellor.

Anónimo dijo...

Opinión do Concelleiro de Medioambiente:NO COMENT.

Anónimo dijo...

Este sábado pasado (o 10 de decembro) realizouse neste centro unha charla sobre a práctica de compostaxe.

Anónimo dijo...

Segundo dí o anónimo das 22:18 este artículo quedase sin argumentos

a)Pois resulta que si que se usa
B)Eso dependerá de si o goberno actual lle interesa conservala
c)Sería mais fea e invasiva unha caseta de hormigón. ¿En que material a construirías ti?

Xunta Reirto CMVMC Muro dijo...

Ben...
gustaríanos aclarar previamente unha serie de cuestións:
1º. A Comundade de Montes de San Pedro de Muro non tiña ningunha subvención en xogo referente á instalación do centro de interpretación das lagoas de Xuño e Muro.
2º. Foi o Concello quen nos propuxo situar este centro na nosa parroquia e solicitou un espazo dentro dos terreos desta comunidade.
3º. Malia que a Xunta Reitora apostaba por situar o centro de interpretación dentro do campo de fútbol (que está en estado ruinoso), foi a Asemblea Xeral a que decideu cederlle ao Concello a superficie onde se atopa actualmente o centro de interpretación. (A cesión manterase sempre e cando a instalación se destine para o que foi creado: centro de interpretación das lagoas de Xuño e Muro). Que para nada ten que ver cun observatorio ornitolóxico como se dixo no "artigo" en cuestión.
4º. Sí compartimos a preocupación polo evidente deterioro da infraestrutura pero é o Concello quen debe tomar parte no asunto. Suxerimos botarlle unha ollada á "Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación" e tamén ao "CTE" e ao "RITE". Nestes documentos fálase das obrigas a cumplir en canto a calidades e garantías.
5º. Tampouco é certo iso de que "no abrieron la puerta ni un solo día". Pois estivo aberto no verán e tamén se ven empregando (previa solicitude, como calquera outra instalación do concello) por diferentes entidades:
CMVMC Xuño: III xornada de divulgación do monte veciñal (marzo de 2011)
MMVMC Serra do Barbanza: Xornada de silvopastoreo (abril de 2011)
CMVMC San Pedro de Muro: Obradoiro de compostaxe (nadal de 2011)

E para rematar...
Esta Xunta Reitora avoga polo bo uso das palabras: hai que falar con fundamento de causa!

A Xunta Reitora da CMVMC de San Pedro de Muro

Anónimo dijo...

A práctica de compostaxe ten algo que ver co centro de interpretación da lagoa?… fan unha charla ahí como se podería facer na casa de cultura, ou é que había fitness a esa hora?
Non quedaría millor un jarijol de cemento non, pero estando pechada como está ocupa o sitio dende onde mirar cos prismáticos pos paxaros da lajoa.
Hoxe porque non está aberto?, ou mañán, ou o luns ou todo o verán… non era para incrementar o tursmo, pois abrilo lo.
Se é un centro de interpretación das lajoas ten que ser pa eso non pa enterrar 104,000, 00Euros.
Sempre hai quen defenda o indefendible dende o anonimato… que ó final son os mismos que tamén arremeten sin modales cando xa se quedan sin argumentos.
Pa min esto é unha chapuza e por eso me molestei en escribir.
Gracias ao administrador de este blog por compartir.
Saúdos a todos.