10 mayo 2012

Convocatoria: Pleno 14 de maio


Convocatoria:

Pleno na Casa Consistorial pola Corporación Municipal, ás 12:00 horas do luns día 14 de maio de 2012.

Orden do Día:

A) Parte resolutiva

1) Ratificación da urxencia da convocatoria.
2) Concertación dunha operación de crédito a longo prazo para o financiamento das obrigas de pagamento ás que se refiren o RD Lei 4/2012, do 24 de febreiro, e o RD Lei 7/2012, do 9 de marzo.

Porto do Son, a 9 de maio de 2012

0 comentarios: