09 febrero 2013

Acondicionamento dunha pista na parroquia de Nebra


Este é o novo aspecto que presenta a día de hoxe a pista que une a parroquia de Nebra con Noal, desde que o Concello de Porto do Son, remátase así a pavimentación e acondicionamento da mesma que tanto tempo levan demandando ámbalas dúas parroquias.

Anteriormente a pista encontrábase en zahorra e agora conta cun triple rego asfático que mellora considerablemente o seu tránsito.

O Concello de Porto do Son fai un esforzo por dotar ao municipio dunha boa rede de comunicacións internas en canto a conexión de tódolos núcleos de poboación para que os desprazamentos non se convirtan nun problema

0 comentarios: