22 marzo 2012

Obras mantemento de beirarrúas

O Concello de Porto do Son acaba de iniciar obras nas beirrarúas xa existentes co fin de erradicar os desperfectos nas mesmas. Polo tanto levarase acabo ademáis da limpeza, a reposición de bordillos, baldosas e alcorques en mal estado.

Trátase polo tanto, de subsanar o deterioro das beirrarúas ao longo de todo o municipio, desde unha punta a outra, empezando por Miñortos e rematando en Carballosa.

0 comentarios: