22 marzo 2012

Porto do Son co Medio Ambiente

O Concello de Porto do Son está comprometido co Medio Ambiente, por iso todos os produtos de limpeza que se empregarán a partir deste momento para a limpeza de pedras, mobiliario urbano, etc, serán biodegradables e causarán o menor impacto posible para no noso contorno e na saúde do Medio Ambiente.

0 comentarios: