08 noviembre 2013

Taller de teatro infantil

No taller de teatro infantil a educación artística actúa como un instrumento pedagóxico que estimula o desenvolvemento integral das persoas, pois potencia as capacidades relacionadas ca expresión creadorae ca acción solidaria fronte ao seu entorno.

De maneira específica, a expresión drámatica mellora as relacións interpersoais, xa que ao mellorar as habilidades xestuais, orais e corporais dos participantes e favorecendo a desinhibición, posibilita unha efectiva comunicación e propicia unha adaptación no seu medio; dándolle, así mesmo, maiores posibilidades de liderazgo.

O Teatro, que caracterízase sobre todo por ser un diálogo constante, supón un reto, un estímulo, unha transformación e aplausos. É unha actividade lúdica que esperta sitios no noso cerebro e suma potenciais.

Como resumo do anteriormente citado, cabe dicir que o teatro amplía a experiencia dos nenos e nenas. Os feitos que ocorren no escenario serán motivo de novos xogos, de nacimento de soños, da posibilidade de resolver situacións e comprender as dificultades que lle irán acontecendo ao longo da vida.

Por outra banda, nesta actividade os nenos e nenas asistentes idearan diversas situacións a partir das cales poderán desempeñar diferentes roles, desenvolvendo a súa personalidade, canalizando emocións, sentimentos e necesidades, explorando e xogando.

0 comentarios: