30 enero 2014

Técnicos de la Xunta explicaron el proyecto de la variante de Portosín


:logo-lvg: | Barbanza

Decenas de vecinos acudieron al encuentro y realizaron preguntas sobre la infraestructura

Decenas de vecinos acudieron a la reunión convocada por el Concello para que técnicos de la Xunta explicasen el proyecto de la variante de Portosín, una infraestructura que está generando rechazo en algunos sectores de la sociedad sonense.

Para defender la construcción de esta carretera, que, en todo caso, según se aclaró en el encuentro, se trata de un proyecto de futuro, se citaron argumentos como la mejora de las comunicaciones de la comarca noiesa y su repercusión en la actividad económica, así como la mejora de la seguridad vial en la carretera AC-550, que discurre por travesías urbanas en buena parte de su trazado entre los municipios de Noia y Porto do Son.

48 comentarios:

Anónimo dijo...

Según me informaron, pues mis tareas profesionales no me lo permitieron, se uso en evidencia el interés circense que algunos le quieren dar a este tema. No es nuevo ya lo hiceron otros antes con otros temas, pero que el Alcalde entrase al juego es inaceptable y lo es enprimer lugar porque un regidor debe saber estar a la altura, no encender más el ánimo de los presentes- no está el horno para bollos- pero sobre todo no puede mostar su prepotencia con descaro. en definitiva que se ha destapao, que el camuflaje de rancia abolengo no hacia al señorito inteligente. Lo siento y creedme lo siento de veras porque yo también confié en él, aunque lo descubrí en dos reuniones, pero lo siento porque el Son se merece algo mejor. Es un pueblo noble, con recursos que no se merece los gobernantes que tuvo y tiene.
Fdo. Concepción Lavid

Anónimo dijo...

Esa prepotencia da que falas xa se lle veu tamén no pleno do viernes, diante de toda a xente, está nervioso porque sabe que esto non é unha empresa privada, sabe que aquí vai ter que dar conta de todo o que fai

Anónimo dijo...

Por desgraza esa prepotencia en Porto do Son, vai con tódolos políticos que acadaron a súa parcela de poder, tanto se foron alcaldes como simples edís. Vostede sufriuno nas súa carnes, ou xa non se lembra?

Se Luís estivo mal os opositores á Variante, non o fixeron moito mellor. Entre outras cousas, porque o único que lles preocupa é nalgúns casos serán obxecto de expropiación. Iso puidémolo comprobar cando algún, prefiro omitir nomes, suxeriu que habendo tanto monte comunal, como non a facían por aí, ¿en que quedamos, se se fai pola miña propiedade, opóñome, se se fai polo monte ou por Camboño, non?

Cando outro veciño tomou a palabra para explicar porque estaba a favor, case o comen, sobre todo cando matizou a posición. A súa casa ten máis dun século e sobre todo cando pasan os camións pola estrada, non poden concilialo sono por culpado ruído. Aí foi cando catro exaltados lle soltaron, ah non queres para ti o ruído e queres metérnolo a nós. A súa resposta tamén foi contundente, neste tipo de vías poñen pantallas antiruído e na estrada non é posible.

O que me pareceu mal é que mentres tivemos que tragalos argumentos dos opositores, en canto tiveron a menor oportunidade fuxiron sen querer escoitar os dos favorables. A vista de certas intervencións, está claro que hai unha manipulación por certo partido que cando estivo na Xunta e logo no Concello estaban a favor de esta obra e mesmo a prometeron, sen que daquela tampouco houbese parque empresarial.

O que me queda claro é que moita desa xente oponse por estar afectados, se non, outro galo cantaría. Que lle pregunten aos veciños de Ames, Brión, Lousame e Noia, se lles gustou ser expropiados para nós agora poñernos en Santiago en menos de media hora.

Eu era un dos que descoñecía porque realmente se quere facer esta variante. Pensaba que era polos atascos, pero resulta que segundo os técnicos e polo ratio de coches que circulan por vías urbanas. Segundo explicaron isto é partir de 4.000. Unha boa pregunta que lle puideron facelos opositores, é se ese ratio dáse só a partir de Portosín ou dende a capital do Concello, porque entón seria sacalo problema dunha zona e meterllo a maiores a outra.

Anónimo dijo...

O que me pareceu mal é que mentres tivemos que tragalos argumentos dos opositores, en canto tiveron a menor oportunidade fuxiron sen querer escoitar os dos favorables??? Pero qué dis? Cómo che gusta terxiversar, mimadriña!!! O alcalde faltoulle ó respeto a unha das persoas que estábamos alí. Díxoselle que lle pedira perdón, non o fixo porque disque non o merecía, co cal, como é un maleducado, marchamos.

Anónimo dijo...

Para aqueles que se oponen á Variante e desprezan o risco que supón para a seguridade o tránsito de vehículos pola travesía de Portosin darlle datos de feitos reais: Como veciño de Portosín fun testemuña, nestes últimos 5 anos, de 4 atropellos a persoas( 2 deles con lesións graves, os outros dous, afortunadamente, sen consecuencias, de outros tres accidentes con danos serios a coches aparcados e innumerables casos de rotura de retrovisores e raspóns na carrocería. Sen entrar a valorar o trazado desa Variante, nin outras avantaxes que evidentemente ten. para a xente de Portosín é evidente que unha variante é moi necesaria por razóns de SEGURIDADE. E as persoas teñen prioridade. Vai por diante de calquera razón pola que se argumente estar en contra, que por certo, na miña opinión,atenden bastante a intereses persoais ou políticos

Anónimo dijo...

Se é por SEGURIDADE,¿Cómo non está oficialmente rexistrado como PUNTO NEGRO Portosín?!!!FALEMOS CON CRITERIO E FUNDAMENTO!!!.

Anónimo dijo...

Pero, home, por favor. Cos datos que expuxen pra mim xa é PUNTO NEGRO dabondo ¿a ti que che fai falla? ¿Qué haxa mortes? O teu si que é criterio e fundamento. Acaba de convercerme o teu argumento, tes razón, vou esperar a que haxa un par de accidentes con mortos para reclamar que o rexistren coma PUNTO NEGRO e reclamar maior seguridade. De momento, xa me conforme que o rexistren como PUNTO ROSA FUCSIA, que me gosta moita esa cor.

Anónimo dijo...

Se Portosín é inseguro na conducción, será porque en todo caso, na estrada principal non deberían deixar aparcar a ámbos os dous lados, posto que hai veces que como cruces cun camión non hai onde meterse, e ademáis diso; habería que aprender a aparcar mellor, a non facer incorporacións na vía pública de calquera maneira como se fan nas dúas curvas da igrexa e que por ser de Portosín pensan que poden facer de calquera maneira. Comecen a minimizar riscos e terán máis seguridade.

Anónimo dijo...

Como persona que no se encuentra en contra de la infraestructura propuesta, pero que considera que otro trazado sin tantas expropiaciones a particulares, afecciones a caminos vecinales, manantiales ... es posible, quisiera puntualizar algunos de los comentarios publicados por entender que está sesgados:

1.La reunión informativa celebrada el pasado miércoles, debería haberse producido en el periodo de exposición pública del proyecto(20 de noviembre a 27 de diciembre de 2013). Así, los vecinos, afectados o no, pudrían haber contado con asesoramiento técnico y político en relación al proyecto. No se puede admitir que se habilite en el Consistorio una sala en la que poder ver el conjunto de la cartografía, planos y consideraciones técnico-jurídicas sin auxilio técnico de tipo alguno.
2.Si bien la reunión informativa estaba prevista para el viernes 24, se pospuso para el miércoles 29 debido a problemas en la agenda del técnico redactor de la Memoria de la Variante. Entiendo que cuando desde el ejecutivo municipal se programó la reunión del viernes 24, no se había contactado con el referido técnico, pero la segunda convocatoria podía haberse pospuesto para hoy en lugar de un miércoles laborable para facilitar la asistencia del mayor número de interesados.
3.Generalizar el comportamiento de los asistentes, o encasillarlos en una posición u otra (a favor o en contra de la Variante)es un error.
Concurrieron personas directamente afectadas por la traza. Personas no afectadas. Vecinos que estamos a favor de la necesidad de un nuevo vial y otros que estaban en contra. Algunos estaban a favor sin reservas, esto es, están a favor de la construcción de la variante y están de acuerdo con el trazado propuesto. Otros estamos a favor de variante, pero tenemos objeciones en lo tocante al trazado. Otros están en contra por diversos motivos: bien políticos, económicos, paisajistas,..., y todos, repito, todos son respetables y dignos de tener en consideración.
Quiero precisar que soy militante y votante del Partido Popular desde hace 14 años, pero no me impide tener grandes amistades con posicionamientos políticos muy dispares.

Anónimo dijo...

Tamén tes razón. E ademáis só aos de Portosín se nos ocorre cruzar os pasos de peóns cando veñen coches pola estrada. Parece que o facemos adrede para que nos atropellen. Se a culpa é toda nosa. Máis razóns para facer a variante: Cruzar Portosín en coche é un perigo xa que os de Portosín non sabemos aparcar, nin circular, nin cando cruzar a rúa

Anónimo dijo...

Por ello, asisto incrédulo como el máximo representante público municipal,encabezando las lista del partido en el que me integro, debe de considerar a los vecinos como el enemigo. Su comportamiento no es propio del cargo que desempeña. Como asistente, soy testigo directa de un tono fuera de lugar en varias de sus intervenciones, menospreciando los argumentos que trataban de rebatir los que figuran en la Memoria justificativa del proyecto. Estuvo desafortunado al dirigirse de forma irrespetuosa a uno de los participantes en la ronda de preguntas dirigidas a los técnicos. De manera espontánea y masiva los presentes le pedimos que rectificase y pidiese disculpas, pero no lo estimó necesario, provocando con ello que la mayoría de asistentes no quisiese continuar con la exposición, pero nunca, repito, nunca, por no escuchar alegatos a favor de la variante, pues había muchos interesados en intervenir con opiniones dispares, sino por la actitud insolente y dictatorial del regidor. Buena muestra de ello es que alguno de los más vehementes defensores de la variante, le recriminó su falta de talante.
Tampoco se debe obviar que algún asistente increpó a los técnicos y representantes políticos llamándoles burros. Tampoco se debe tolerar. Pero no justifica que, el propio alcalde, que ante ese hecho aislado pidió respeto a los asistentes(como no podía ser de otro modo), se comportase mezquinamente con un vecino que, tras esperar su turno de palabra, se dirigió a los técnicos y a usted con total educación y un tono conciliador.
Como defensora de la necesidad de la variante, quiero poner de manifiesto que

Anónimo dijo...

considero la necesidad (y aún la obligación) de los representantes políticos de explicar la necesidad de realizar cada inversión que se realiza con el dinero de los contribuyentes. Si desde el Gobierno municipal se considera que la Variante es una obra prioritaria que
mejora las comunicaciones con Santiago y vertebra la Comarca del Barbanza, pudiendo generar empleo e inversiones, pues se explica el proyecto a los vecinos y se busca el consenso político y el beneplácito de los vecinos para encontrar un trazado que perjudique mínima mente a la mayoría.
Repito una vez mas que estoy a favor del nuevo vial, pero considero muy mejorable el trazado y los accesos propuestos. No es de recibo partir la parroquia de Miñortos en dos, ni que el 73% de los terrenos a expropiar sean privados frente al 27% que constituyen monte comunal. Tampoco es entendible que, como expuso el interviniente que el alcalde tuvo a bien menospreciar, un tramo de menos de 700 metros se proyecten dos accesos al núcleo urbano de Portosín. Un Portosín que pertenece a una parroquia cuyo censo no alcanza los 1500 habitantes, por lo que pensar que son necesarios dos accesos tan próximos uno del otro debe ser objeto de reflexión por parte de los redactores del proyecto. Para mi sorpresa, uno de los accesos discurre íntegramente sobre el cauce del regato de la Iglesia, el otro se ubica en la subida al campo de fútbol de Miñortos y no por la Carretera que enlaza con Camboño.
Para el comentario de las 10:42.
El vecino que hizo esta reflexión, no sostuvo que por el simple hecho de realizar la conexión de la comarcal 550 con la variante por la carretera de Camboño(ya construida) en lugar de por las dos carreteras de nueva construcción cuya longitud sobrepasa los 650 metros en ambos casos, iba a contar con su apoyo por no expropiar terrenos privados en lugar de monte vecinal, sino que dejó en el aire qué consideraciones han tenido los técnicos para proyectar tres accesos(dos carreteras nuevas a las que hay que sumar la propia carretera de Camboño que enlaza con la variante mediante una glorieta) en un tramo de 700 metros para comunicar un pueblo que no llega a 800 habitantes que pertenece a una parroquia de menos de 1500 y cuyo tráfico tiene que salvar unas pendientes de más del 7% en ambos accesos de nueva construcción.
Si usted va más allá, señalando que si el acceso se realiza únicamente por la carretera de Camboño, carretera que únicamente requeriría una pequeña intervención con la consecuente expropiación de unos metros de monte comunal, distanciando la glorieta de acceso de la curva cercana, en lugar de construir dos carreteras nuevas de varios centenares de metros con la expropiación de muchas propiedades privadas, creando nuevas zonas de tránsito rodado donde actualmente no las hay, secundo su propuesta al instante.
De la misma forma que si el trazado de la variante de desplaza hacia el este a su paso por Miñortos, evitando partir la parroquia en dos, muchos vecinos afectados por tamaño despropósito pueden sumarse a los que apoyamos el proyecto

Anónimo dijo...

Al comentario de las 10:42. Como vecina asistente a la reunión que respalda el proyecto de variante, pero no esta variante,tanto en lo relativo al trazado y accesos propuestos, como al trámite de exposición pública y tratamiento dados por el Grupo de Gobierno: no entiendo como en el Estudio Informativo no se haga mención a los datos señalados por los técnicos en la exposición y que usted recoge en su comentario.
En el documento de aprobación provisional publicado en el DOGA se señalan exclusivamente como justificaciones de la variante:
-el aumento del tráfico motivado por la puesta en funcionamiento de la variante de Noia;
-reducir el tiempo del recorrido entre Taramancos y Cans;
-reducir el tráfico en la AC-550.
-eliminar atascos y retenciones en el acceso a Noia y en la travesía de Portosín;
-mejorar el transporte de mercancías;
-promover el desarrollo económico de la zona;
-frenar la pérdida de población de Porto do Son y Lousame;
-y la imposibilidad de ampliar la Ac-550 por la cercanía de las casas.
Consulte el DOGA y el documento mencionado. Enumera literalmente
estas causas como justificaciones de la variante, pero no desarrolla ni acredita la mayoría.
En todo caso, no se hace mención a la ratio de vehículos (+ de 4.000 diarios)ni a la población de los núcleos objeto de estudio(poblaciones por encima de 1000 habitantes) que señalan los técnicos.
Estoy con usted en un punto,en tanto el alcalde no dinamitó la exposición con sus malos modos, nadie preguntó porqué no se estudia la posibilidad de construir una variante en el núcleo urbano de Porto do Son en tanto que tiene una mayor cantidad de tráfico rodado y una mayor población que Portosín.
Sí se preguntó cómo se acreditaban los más de 4.000 vehículos al día : tomando los datos que recoge la estación 28 de la AC- 543 situada entre Noia y Santiago que incorpora el tráfico que quedan retenido en Noia o que se desplaza a Muros, Santiago, Boiro...,en lugar de publicar los datos de estaciones situadas en la AC-550 en el tramo objeto de actuación, Taramancos-Cans, con un volumen de tráfico inferior a 2500 vehículos al día.
La población de Goians no alcanza los 1500 habitantes. Por tanto entiendo el malestar de mucho vecinos, en tanto que los razonamientos señalados y publicados hasta la fecha no avalan el discurso sostenido.
Y, repito, yo estoy a favor de la variante, pero no pueden llegar a una exposición pública y omitir los razonamientos publicados en el Estudio Informativo por carecer de entidad(pérdida de población de Lousame!!!), y poner en valor dos datos(ratio de vehículos y población) que son tomados de una estación ubicada en otra vía y teniendo en cuenta que la población no alcanza los 1000 habitantes frente a los más de 2.000 de Porto do Son.

Anónimo dijo...

También quisiera mostrar mi apoyo a todos los potenciales expropiados. Ya basta de criticar a todos aquellos que no apoyan una carretera que va a suponer la expropiación de sus parcelas. Faltaría más que tuviesen que descorchar champán ante esta situación.
En las democracias occidentales se garantiza el derecho a la propiedad privada. Sólo ante los supuestos excepcionales de necesidad e interés general, caben las expropiaciones. La construcción de nuevos viales conlleva en muchos casos la afección de propiedades y la expropiación. Especialmente los cargos públicos deben velar por la seguridad jurídica ante intervenciones que requieran desposeer a los legítimos propietarios de sus bienes y mucha sensibilidad.
En este ayuntamiento la sensibilidad brilla por su ausencia y se tiende a criminalizar a los vecinos que se muestran disconformes ante la expropiación de `parcelas que les pertenecen legítimamente. Deben prevalecer la cesión de terrenos de dominio público y la expropiación de bienes en régimen de mancomunidad( montes vecinales) sobre la expropiación de parcelas particulares. Sentido común y equidad.
La alternativa es criticar a los que defienden sus intereses legalmente(interponiendo alegaciones o mostrando su desacuerdo desde el respeto). Y veo con asombro que esta última es el alternativa elegido por algunos.
Que la variante tendría mayor apoyo si no perjudicase a nadie es una obvie dad. Repito por enésima vez, soy defensora del resultado positivo de la construcción de la variante, pero no de cualquier variante. Y los políticos que la impulsan, y los técnicos que cobran para definirla, deben justificar objetivamente, con datos veraces su necesidad y la oportunidad de su construcción en la coyuntura económica actual.

Anónimo dijo...

Los datos oficiales de siniestrabilidad de la AC-550 a su paso por el Ayuntamiento de Porto do Son ya muy bajos. Estos se reducen considerablemente en el tramo de Traramancos a Cans. El índice de peligrosidad del tramo está al nivel de los mínimos de las carreteras gallegas.
La proximidad del trazado a las zonas habitadas conlleva un aumento en los ruidos y emanaciones de gases nocivos además de un impacto visual negativo(taludes que oscilan entre los 15 y los 20 metros de altura)
Se ocupa 572.408 metros cuadrados casi exclusivamente privativo (+ del 73%).
Tomando los datos publicados en la Memoria del proyecto se ahorra menos de 3 minutos en el tamos Taramancos- Cans.
Se afectan numerosos cursos de agua en superficie y manantiales.
Se afecta al patrimonio cultural existente en el entorno.
Se interceptan 21 caminos locales reponiéndose únicamente 11.
Se parte la parroquia de Miñortos en dos.
Los problemas de estacionamiento y circulación interurbana existentes en Portosín no se solucionan con una carretera convencional paralela al trazado actual de la AC-550.
Los datos de tráfico empleados se toman de una estación de control no homologada y situada en la AC.543 en lugar de una estación de control ubicada en el tramo que señala un tráfico inferior a los 2500 vehículos diarios de media anual.
El volumen de tráfico en el tramo ha subido solo un 1% en 10 años según los propios técnicos.
¿Qué justificación se va a señalar desde el Concello y la Xunta?

Anónimo dijo...

Los vecinos de Portosin declaramos a Luis Oujo PERSONA NON GRATA en el pueblo.

Anónimo dijo...

¿Falas por ti ou mandouche alguén? Se deses a cara igual te apoiabamos e todo. Por sorte Portosín é algo é algo máis que un anónimo.

Anónimo dijo...

Persoa non grata sería Luis e a tropa toda que hai de Portosín no concello tamén en tal caso

Anónimo dijo...

Os veciños de Portosín estamos chamados ás urnas no 2015. Pará alá falamos de quen é máis ou menos grato.

Anónimo dijo...

Lástima, co ben que iba o debate nesta entrada do blog, con veciños e veciñas aportando argumentos de porqué están a favor ou en contra da variante ou do trazado, ten que vir algún a mexar fóra do testo para reventar o debate. É probablemente nin siquera sexa de Portosín, nin lle gosta o que leu. Non piquemos, entrando en descalificacións. ¡Coño, que nós somos de Portosín!

Anónimo dijo...

Tampoco te pases. Al principio de esta noticia hay comentarios muy largos, pero lo que se dice argumentos, muy pocos.

El que más me gustó fue el que dice que la carretera de Portosín es muy peligrosa porque hay muchos faros rotos y ralladuras en las carrocerías. Voy a llamar a Buenafuente a ver si lo ficha de humorista.

Anónimo dijo...

Así me gusta que te incluyas dentro de los que tuvo, eso es valentía

Anónimo dijo...

Ya que te gustó, lo vuelvo a poner, pero solo la parte que te hace gracia, que ya veo que te da pereza leer comentarios largos:

"Como veciño de Portosín fun testemuña, nestes últimos 5 anos, de 4 atropellos a persoas( 2 deles con lesións graves, os outros dous, afortunadamente, sen consecuencias, de outros tres accidentes con danos serios a coches aparcados e innumerables casos de rotura de retrovisores e raspóns na carrocería."

Si te vuelves a reir con esto, deberías hacértelo mirar. Tienes un sentido del humor un poco raro. Si a mi me pasase eso, lo primero que haría sería dejar de ver a Buenafuente. Es imposible que entiendas su humor.

Anónimo dijo...

Lo vuelvo a leer y te lo vuelvo a repetir: me parece ridículo que digas que las roturas de retrovisores y raspones en las carrocerías son pruebas de la peligrosidad de la carretera de Portosín. Si así fuera, los parking subterráneos serían los lugares más peligrosos del mundo.

En todos los pueblos del mundo se producen alguna vez un atropello, de hecho, esta misma semana atropellaron a un señor de 65 años en Porto do Son. ¿Porque no hacemos la Variante en Porto do Son?

Las estadísticas oficiales que homologan la seguridad de las vías indican que la AC550 entre Taramancos y Cans es de los más seguros de toda Galicia. Y ese hecho es la realidad.

Anónimo dijo...

La estadística no es la realidad, es el análisis e interpretación de datos y tiene margen de error. La realidad es, insisto, 4 atropellos y 3 colisiones graves en 5 años (en uno de ellos, la conductora salió ilesa de milagro). Despreciando las roturas y raspones y dos de los accidentes en los que no hubo peligro para la vida de las personas, la estadística es esto:

Tomando 5 accidentes en 5 años (4 atropellos más un choque con riesgo para las personas) tenemos una frecuencia de 1 accidente grave por año.
Como el año pasado no hubo ninguno, la probabilidad de que exista un accidente grave en Portosín en 2014 es de 1,25
Esto es estadística, pero la realidad es que puede que haya 1, 2, 3 o ninguno. Ojalá no haya ninguno y que se vaya a la m... la estadística. Pero el riesgo está ahí y más vale prevenir que lamentar.
La estadística es la ciencia que nos dice cuantas veces nos tenemos que lamentar por lo ocurrido y donde fallamos, para corregirlo. La estadística es muy útil, pero en cuestiones como esta, para corregir errores siempre es tarde.

Anónimo dijo...

Un accidente grave, como su nombre indica, es cuando hay muertos o heridos graves. De los cinco accidentes que comentas, dices que en 3 no hubo heridos, por lo tanto, evidentemente, no pueden considerarse como graves.

Otra cosa que obvias es que, con Variante o sin Variante, los coches seguirán pasando por Portosín, y los camiones de pescado, y los autobuses, y los camiones que surten a los comercios...

Por otra parte, nadie puede asegurar que en la Variante no se producirán accidentes, de hecho, modernas vías como la Autovía del Barbanza o la del Salnés tienen accidentes continuamente.

Entiendo que desmontados los argumentos iniciales de que con la Variante seiba a ahorrar mucho tiempo o que en Portosîn se producían gravísimos atascos, ahora andeis desesperadamente buscando alguna razón que justifique tan descabellada obra. Seguid buscando.

Anónimo dijo...

Además, si todo va como es de esperar, hay una variable que hace que ese riesgo aumente. Con la puesta en funcionamiento de la Variante de Noia, debería incrementarse el número de vehículos que pasen por Portosín

Anónimo dijo...

Es que no hay forma de que me entiendas. Mi postura en este tema va de eso. Se trata de no esperar a que haya muertos, para disminuir el riesgo. Claro que seguirán pasando vehículos, claro que en la Variante se producirán accidentes, seguro. Si se reparten los vehículos entre la travesía y la variante, se diversifica el riesgo y, por tanto, se disminuye. Más estadística. Mi argumento principal es la seguridad, el segundo, que confío en que ayude al desarrollo del municipio, que ya se verá, y tercero, la mejora de la calidad de vida: menos ruidos, menos atascos (que los hay), pero sobre todo la seguridad. Si solo fuese por ahorro de tiempo, atascos, etc. yo tampoco le encontraría sentido a la obra, ni entendería que nadie se lo encontrase. Si quieres debatir sobre ahorro de tiempo o atascos, te equivocas de interlocutor. Conmigo hablabas de seguridad.

Anónimo dijo...

Permite que hable de lo que me parezca oportuno. Gracias, gracias.

¿Seguridad? dices que en los últimos años se han producido en Portosín 2 heridos por atropellos. Cifra bajísima próxima a cero.

-Teniendo en cuenta que gran parte del tráfico que pasa por Portosín durante 10 meses al año es local y por tanto incluso con Variante pasaría igual, lo mismo que autobuses, camiones de pescado, camiones para surtir a comercios... ¿puedes asegurar que con la Variante no se produciría nigún accidente?

- En las vias de alta capacidad como la Variante también se producen accidentes, y como se circula a más velocidad, suelen der más graves. ¿estos accidentes no te dan tanta pena?
Anónimo dijo...

Por supuesto, habla o escribe lo que quieras. Esto va de eso. Tu escribes lo que quieres y yo escribo lo que quiero. Mientras sea con respeto, no hay problema. Como a tus preguntas ya he respondido antes con más detalle, permite que te de ahora una respuesta simple:
¿Puedo asegurar que con la Variante no se produciría ningún accidente? Respuesta: NO
¿Los accidentes en la Variante me darán pena? Respuesta: SI

Anónimo dijo...

La valentía se demuestra cada día firmando lo que opino, nunca escondía mis opiniones, aunque eso no gustara a personajes de otros pelajes, no de ideas sino de mentes espúreas. Para su información nunca goberné, no se me dió esa opción, pero le aseguro que tal vez y sólo tal vez, hoy el Son tendría otra historia que escribir. Y como siempre a disposición de debatir con modales y sobre ideas o alternativas.
Fdo: Concepción Lavid

Anónimo dijo...

Qué manía tenéis en Portosín con declarar a la gente NON GRATA, pero quién os creéis que sois? Pandilla de interesados, que sólo dáis la cara cuando os afecta, dónde estábais todos vosotros cuando se destrozó POrtosín??? Dónde estaban vuestros padres? A quién pretendéis dar lecciónes?, lecciones de que??. Sólo los imbéciles o locos se comportan así, a mi también me tocó uno al que sigueiron otros. Ohhhhh sí ya recuerdo RACOMAR iba a producir cancer en seite km a la redonda!!!!. Lástima que no arreglase el cerebro de gente indeseable a la que todo le parece mal y el desarrollo de su pueblo les importa una mierda con tal de que no les toquen lo suyo. Estoy de acuerdo que puede haber otras alternativas pero como siempre pretenden ir por las bravuconadas de taberna. No me extraña, es lo que les han enseñado. De aquellos lodos vienen estos fangos.... es verdad que se recoge lo que se siembra. Qué pena!!! Para recordarle al Sr. Talo, aquella a quien declarastéis NON GRATA, hoy pasa de todos los que lo apoyaron y puedo decir con legítimo orgullo que me hicisteis un favor, pero jamás os perdonaré el daño que le hicistéis a mis hijos, JAMAS!!!.
Fdo. Concepción Lavid

Anónimo dijo...

Doña Concepción, con sinceridad, siento e daño que se le ha infligido con un comportamiento reprobable por parte de un pequeño grupo de vecinos. Antepongo el daño a su persona, pero lo hago extensible a su marido e hijos.
Dicho lo cual, no caiga usted también en el error de generalizar. No siempre comparto sus opiniones, pero la leo con atención en todas sus intervenciones en tanto que siempre aporta su punto de vista desde el respeto y tratando de convencer, nunca imponiendo, circunstancia, esta última, que no siempre se sigue desde los órganos rectores municipales y ciertos sectores de la vecindad.
Soy vecina del pueblo. Nunca se me ha pasado por la cabeza secundar propuestas como la que nos ocupa (declarar persona non grata a un vecino). Ni en el pasado ni en la actualidad. Por eso de vivir en democracia y erradicar actitudes propias de un periodo ya pasado: el pensamiento único.
Pese a vivir en las inmediaciones de la ubicación del "proyecto" Racomar, no participé en foro alguno evitando pronunciarme en un sentido u otro. Traté, eso sí, de forma particular, de informarme de las eventuales consecuencias que la puesta en funcionamiento de esa iniciativa privada pudiese ocasionar, pensando en la salud bienestar de mis hijos.
También me vi obligada a tomar ciertas medidas legales ante la inactividad del grupo de gobierno local ( y oposición) de turno ante alguno de los desmanes urbanísticos a los que usted alude. Circunstancias que me acarrearon muchas noches en vela y el malestar con algún vecino-promotor, además de mi desconfianza ante un sistema que lejos de velar por la legalidad urbanística vigente en aquel momento, permitía mantener a don Paco Otero en su cargo de arquitecto municipal en tanto que , desde su despacho de Coruña, se diseñaban proyectos que, con posterioridad, se tramitaban con su informe favorable en dependencias municipales.
Añado que tampoco soy asidua de tabernas. Y, como persona a la que inculcaron el respeto por los demás, estoy a favor de toda medida,, proyecto, intervención que suponga la mejora de las condiciones de las personas que me rodean.


Anónimo dijo...

Por todo ello, no puedo respaldar un proyecto que trata de imponerse bajo el lema: VARIANTE SI O SI. Sin exposición del proyecto y su trazado en el periodo de alegaciones. Con un máximo representante municipal negando la cesión de locales públicos para suplir esa falta de exposición. Con un máximo representante municipal que le falta al respeto a los asistentes de la reunión del pasado miércoles. Con unos técnicos que lejos de aclarar dudas o responder a la falta de justificación del proyecto(o las contradicciones o errores manifiestos detectados en el Estudio Informativo que acompaña al proyecto), siembran más dudas con sus silencios, o señalando que, lo recogido y publicado en el DOGA , la verdadera motivación de la variante es la existencia de un núcleo de población que supera los 1.500 habitantes con una densidad de tráfico en sus travesías que supera los 4.000 vehículos día, tomando los datos de circulación de un punto de control ubicado en otra vía (Noia-Santiago) y a la que cabe oponer un censo oficial que no alcanza los 800 habitantes, y la existencia de un Núcleo, Porto do Son, que tiene mayor carga de vehículos en tránsito y el doble de población que no es objeto de estudio de la necesidad de implantar una nueva vía. Técnicos que desechan la necesidad de ahorrar tiempo en el tramo o de mejorar de seguridad vial. Por cierto, no es incompatible, para todos los que solicitan la mejora de la seguridad en la Ac-550, a los que me sumo, una intervención en la carretera general a su paso por Portosín y la posibilidad de crear una nueva vía. Pero una nueva vía que no divida la población de Miñortos, que no suponga la expropiación de más de un 73% de terrenos particulares frente a los pertenecientes a mancomunidades, que no afecte a cauces de ríos, manantiales, bienes de interés arqueológico y cultural, que afecte a la permeabilidad en las zonas rurales y que plantee dos accesos para dar servicio a una población de menos de 800 metros, cuya ubicación no fueron capaces de justificar los dos técnicos presentes en la reunión.

Y BASTA YA de repetir el mantra de que estar en desacuerdo con el trazado, con el proyecto, o defender la propiedad privada, es estar en contra del progreso. Particularmente, ya lo puse de manifiesto en otras intervenciones, no estoy en desacuerdo con el proyecto en sí, pero no respaldo el trazado propuesto por ser tan perjudicial para algunos vecinos, y ser mejorable.
Estoy de acuerdo con Doña Concepción en que la actitud dialogan te y las buenas maneras del ex regidor de Lousame (y del propio Conselleiro del sector) son una buena oportunidad para conseguir que se escuchen las reivindicaciones de los afectados y una mejora en el trazado propuesto. Aunque sería aconsejable que alguien, a nivel interno, llamase la atención al Grupo de Gobierno Municipal y al alcalde en particular, en relación a la manera inquisitorial de tratar el tema tanto de la variante como del propio Plan General al que va tan unido.

Anónimo dijo...

Que bonito, una carretera que no tenga impacto ni en los bienes privados ni en el medio. Más difícil que hacer una tortilla sin romper huevos.

También se te olvidó señalar que van a ganar los vecinos de Miñortos, Goyanes... o los negocios de Portosín con la Variante.

En otros sitios cuidan la naturaleza para atraer el turismo. Nosotros, en cambio, más listos, nos presentaríamos en Fitur con un gran póster color gris con el slogan: Visite Portosín y admire nuestras increíbles carreteras.

Anónimo dijo...

Bos días, tiña unha pregunta pregunta para aqueles que estivésedes nesta reunión. ¿Foi verdade que Ramón Nieto Abeijón, militante i ex-concelleiro do BNG, propuxo facelo polígono industrial en Miñortos, para que desa forma a variante morrese nel?

Anónimo dijo...

si foi verda que nieto abeijon dixo eso pero o que non dixo o u non sabe e que xa se fixeron varios estudios donde se pode facer o poligno o ultimo costounos a os veciños do son posto que os pagou o concello sendo alcalde d. manuel tome a peticion do bng.24000 euros. na quel entoces dixolle o sr. ramon quintas a dª. anxela franco que non facia falta gastar e eses cartos posto que era inutil facelo xa que o unico sitio era o de cans. pero os cartos dos de mais non doen e fixose e volvemos a o mismo erre que erre.
e boa verdade que o pobo de porto do son ten pouca sorte cos seus governantes e claro ante estes cambios de opinions a xunta de galica tratanos como o que aparentamos ser uns veciños de ahora si ahora non.
bueno espero que a tua pregunta outivese resposta un saudo

Anónimo dijo...

Grazas pola confirmación e por ampliala información, xa que descoñecía que con cargo aos nosos impostos, dilapidasen eses 24.000 €.
Lamentablemente en Porto do Son, xamais tivemos boa sorte con quen rexeu o seu destino. Primeiro con Groveiro, grazas ao BNG, e despois co bipartito que formaron co PSOE. De Tomé pouca información dispoño por estar emigrado, aínda que ao non dispor de maioría supoño que veuse moi limitado, algo que non pasou co segundo bipartito do PSOE e BNG, que dispoñendo de maioría absoluta, non lles vin moitos "milagres", a parte de prometernos a variante, da que agora renegan e empeñarse ou empeñarnos coa piscina. Oxalá non sexa un fracaso, pero vendo o que acontece noutros pobos con máis habitantes, pode ser unha coladeira e non me refiro precisamente que cole a auga.

Anónimo dijo...

E quen é Nieto Abeijón para falar en nome de tódolos veciños de Miñortos. ¿A caso falou con nós ou vai por libre?

Anónimo dijo...

Un ejemplo de lo que os importa vuestro Concello y su bienestar socioeconómico: problema de los pescadores 10 comentarios, problema de la variante 200. Así está Portosín y esa es la amplitud de miras que tenéis. Pero allá vosotros, lástima que cada día más gente tenga emigrar y no hablo del extranjero, que también.
Fdo: Concepción Lavid

Anónimo dijo...

La noticia publicada ayer en El Pais sobre la Variante de Portosín llegó a estar entre las tres más leídas del diario en toda Galicia y hoy, cuando ya lleva dos días colgadas en su web, sigue estando entre la más leídas del diaro más importante de España.

La ciudadanía está empezando a cansarse de políticos que destrozan el territorio y malgastan el dinero con estas obras faraónicas.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/12/galicia/1392236086_733331.html

Anónimo dijo...

Señora Lavid, o problema da Variante é porque para facela uns veciños en detrimento doutros quedaran sen parte das súas terras. Quero supoñer que cando se desprazan con tódalas comodidades que gozamos agora cara a Santiago, esquecesen que por onde pasa esa vía, os veciños do entorno tamén foron expropiados, e salvo os montes, a maioría desas terras estaban traballadas ao contrario que moitas de por aquí.
Impacto visual e grande, tamén o causa a A6, pero ben que se usa, e non só de Madrid cara a Galicia, se non que tamén ao contrario.
¿Por que digo isto? Primeiro porque a posición de moitos dos que se opoñen é porque din que é para que os de Santiago cheguen más rápido ás nosas praias. ¿Cheguen más rápido? Isto significa que se gaña tampo?.
E segundo porque sen expropiacións seguiriamos circulando polas antigas corredoiras, que aínda afastadas no tempo, seguramente fóronlle usurpadas aos veciños, como aconteceu fai uns anos con unha familia de Nebra, que vostede coñece e porque fai uns día saíu na súa defensa. O culpable desa expropiación ilegal foi o Bloque, ese partido ao que agora agárranse moitos porque oponse a esta infraestrutura, curiosamente despois de que se constituíse a plataforma contra variante, nunca antes e porque supoño que decatáronse que ANOVA ou AGE, adiantáronselle.
Descoñezo se ten coñecemento da denuncia que fai este veciño nun dos seus blogs: http://nebra-nebra.blogspot.com.es/2008/05/expropiacion-ilegal.html. Se fago este apuntamento é porque dáme que a xente do Bloque xoga a dúas bandas, con unha man presumen de saír en defensas dos oprimidos e coa outra, fan todo o contrario como se pode ver.
a todo isto, gracias pola defensa que fai do noso problema e sobre todo porque sabe ben que ninguén llo vai agradecer, porque neste sector hai xente que non a ve con bos ollos.
A pesar de todo iso é quen de firmalos seus escritos, cando o máis doado seríalle facelo de forma anónima.
Para rematar, fixese na incongruencia do anónimo 13/2/14 22:18 para oporse á Variante, máis preocupado no gasto de gasolina dos demais, que no beneficio que nos pode reportar á maioría, porque se nese caso gastan máis os que veñan de O Son ou Nebra, segundo a súa teoría aforrarían máis, ¿Ou non?: http://fonforron.blogspot.com.es/2014/02/la-plataforma-contra-la-variante-busca.html?showComment=1392290696042

Anónimo dijo...

¿Neste malgasto inclúes o proxecto elaborado polo bipartito e que parece que custou preto de NOVENTA MIL EUROS?
Supoño que por iso e por outras cousas, ese mesmo bigoberno adicouse a gastar innecesariamente miles de euros noutro proxecto da Variante de Noia porque non querían a ponte, atrasando a obra eo peor de todo, que escarallarían moito máis territorio. Cando ía á escola, o mestre ensinoume que a distancia máis corta entre dous puntos, era a liña recta. Notase ás clara que eses políticos non usaron a miña escola.

Anónimo dijo...

Según tu, como el bipartito gastó 90.000 euros en un estudio para una obra inútil, los de ahora están legitimados para gastar 30.000.000 de euros en esa misma obra inútil.

Vuestro problema es que nadie es capaz de entender que quieran hacer semejante salvajada de Variante para ahorrar un tiempo mínimo de coche. Al de Santiago le va a dar igual llegar un minuto antes a Portosín o a Porto do Son que es el tiempo que se puede ahorrar con la Variante. Y al de Madrid, ni te cuento.

A ver si os cabe en la sesera que para hacer una obra antes hay que justificar sobradamente su necesidad. Y tu, después de días y días "desbardallando" por estos foros, todavía no has sido capaz de dar ni una sola razón lógica que la justifique.

Anónimo dijo...

¿Que levo días "desbardallando" por estes foros?. Nin que foses o administrador do blogue para comprobala IP de tódolos que comentan aquí. Sabes o que che digo, mírate esa "sesera", porque pola miña parte é o primeiro comentario que fago aquí e fíxeno porque por culpa do mal tempo non puiden ir traballar. Por outra parte, ¿quen es ti para reprenderme? Non serás tamén dos que impediu expresarse libremente este día ao ex xuíz Garzón. Aquí, mentres nos respectemos, co permiso do blogueiro temos dereito a expresarnos libremente, xa que ninguén, nin eu mesmo estamos en posesión da verdade.
Non te molestes en contestarme porque non vou perder en responderche de novo. Se o fixen agora é para que a xente se decate, como ante a falta de argumentos, algúns tentades meternos a todos no mesmo saco. Fin da cita.

Anónimo dijo...

Sí, sí, anónimo de las 13:49 tu sigue con tu táctica de soltar tinta de calamar para intentar disimular tu falta de argumentos para justificar la Variante.

Con dios.

Anónimo dijo...

16. Pues menos mal que declaraste a Luís persona no grata, porque si declara a los otros, y eso que en esas fechas no criticabais tanto la piedra. ¿sería porque la calle de las Escamas fue hecha con ese material, por el PSOE?

Elecciones municipales año 2011. PP: 205
Elecciones municipales año 2015. PP: 403

Elecciones municipales año 2011. BNG: 154
Elecciones municipales año 2015. BNG: 138

Elecciones municipales año 2011. PSOE: 126
Elecciones municipales año 2015. PSOE: 121


Anónimo dijo...

¿Tas dao cuenta tu tamién, no?