03 diciembre 2012

Saneamento Miñortos


Tódolos veciños da parroquia de Miñortos interesados en conectar ás súas vivendas á rede de sumidoiros do Concello, deberán persoarse nas oficinas municipais ó obxecto de solicitar o servizo.

Calquera tipo de información que necesiten, facilitaráselle no Concello polo persoal funcionario.

0 comentarios: