24 mayo 2015

Eleccións municipais 2015 (directo)

Última actualización 22:38h 100%
  • Escrutinio en directo pola CRTVG  • Emisión en directo de a7 Canal Rías Baixas (preme no botón de Play)

0 comentarios: