09 mayo 2015

Campionato Selectivo mar-costa 2º día, 16 de maio


A Concentración Autonómica está convocada pola Federación Galega de Pesca e Cásting, sendo responsable da súa organización a Delegación Provincial desta Federación en A Coruña baixo a supervisión do Comité Técnico da especialidade. A Competición rexerase polo Regulamento de Competición de Pesca Deportiva e Cásting da F.E.P. e C.

Lugar e Data: Desenvolverase en A Coruña, praia de AGUIEIRA (PORTO DO SON). Como alternativa Praia de Aguiño.
Na data do 16-05-2015

Concentración: Restaurante Parrillada Fontan en praia Aguieira, ás 14:30 horas
Aguieira, 14 - NEBRA - 15978 Porto do Son (A Coruña) 981767254 (concertado menú a 10 euros)

Asistencia Deportistas:
Cómpre que tódolos deportistas confirmen a súa asistencia, antes do 13 de maio de 2015, ós Delegados Provinciais.

Segundo acordo asembleario será obrigatorio que cada Club achegue unha persoa para facer labores de Control. O non cumprimento deste acordo conlevará que os membros do Club non poderán participar na competición.

Clasificacións e altas-baixas:
Os catro primeiros clasificados dos selectivos formarán o equipo que representará a GALICIA no Campionato Nacional da especialidade.
Manterán a categoría, os 16 primeiros clasificados.
O resto de participantes baixarán da Alta Competición, pasando a competir no vindeiro Campionato Autonómico.

Bases e programa:http://www.fgpesca.org/docs/2015/bases/S_MC_dia2.pdf

0 comentarios: