10 marzo 2013

«Nós apostamos por buscar unha saída aos nosos produtos» Endereitar o rumbo El precio medio de la mercancía subastada bajó en el último año


:logo-lvg: | Barbanza

Ala hora de analizar las causas que propician el aumento de la facturación en la rula de Portosín en tiempos de crisis, el patrón mayor de la cofradía, Eduardo Carreño, afirma que se debe a una confluencia de factores: «As especies de cerco revalorizáronse, a confraría pasou de ter 15 barcos a contar con 22, o recurso situábase entre Corrubedo e Fisterra e moitas embarcacións de outros peiraos viñeron a esta zona e descargaban na nosa rula e, a maiores, a marca Azul de Portosín está tendo unha gran acolleita».

Eduardo Carreño indica que los consumidores finales prefieren comprar dos kilos de jurel a seis euros que medio kilo de lenguado al mismo precio: «Traballamos especies de prezos axustados cas que pode comer unha familia sen facer un gran desembolso».

Marca Azul de Portosín

Otro aspecto al que concede gran importancia el patrón mayor es a la difusión de la marca Azul de Portosín que, indica, «gañou prestixio entre os compradores e favoreceu que o noso produto se revalorizara». En una apuesta clara por darle un valor añadido a su trabajo y a sus capturas, con la ayuda económica del Grupo de Acción Costeira 4, la cofradía instaló una planta de procesado. Al principio solo envasaba, pero luego ampliaron su oferta.

Carreño recalca que esto no hubiera sido posible sin la implicación de los trabajadores de la cofradía y de la junta general: «Nós apostamos por buscar unha saída aos nosos produtos. O consumidor quere calidade e que lle facilites as cousas».

El armador precisa que el pescado del cerco de Portosín empezó a consumirse en los centros educativos y también a comercializarse en cadenas alimentarias. Destaca que jurel, xarda o cabalón son especies bien acogidas por los mercados y que mantienen su demanda entre los consumidores.

Eduardo Carreño incide en la importancia de reducir intermediarios entre que se captura el pescado y se lleva a los puntos de venta finales: «Desde xeito sempre podes abaratar prezos». El objetivo pasa por mantener esta línea de trabajo.

ende Agamar consideramos que o principal problema é a deixadez por parte das autoridades, que abandonaron o sector á súa sorte, neste temporal económico e produtivo, o máis negativo da historia.

A mortaldade da ameixa polas riadas, a do berberecho a causa da marteilia, e que a día de hoxe non se está a facer un estudo real sobre esta situación, déixanos clara a nosa visión.

A solución a estes problemas pasa exclusivamente por un Goberno con sensatez e complicidade co sector que leve a cabo os cambios necesarios para o desenvolvemento real, de maneira lexislativa e produtiva.

Cambios en canto á comercialización. Débense centralizar os puntos de venta e facer controles sobre os produtos foráneos, así coma a creación de unha denominación de orixe protexida, garantindo a trazabilidade e dando valor engadido ós nosos produtos. Necesítase unha mellora nas técnicas de reprodución, fomentando a investigación I+D+i e fortalecendo as canles agora paralizadas.

Urxe unha coordinación na xestión dos recursos, as artes e as especies , as cales a miúdo se ven solapadas nos peches e aperturas. Temos que tratar de buscar o ben de todos e non só o duns poucos.

Precisamos lexislar de maneira coherente e non realizar inventos que prexudiquen. Un bo exemplo é o do paro para autónomos, que saíu á luz sen buscar acordos coas diferentes Administracións e sen valorar na súa totalidade os prexuízos. Lanzaron aos mariñeiros a unha aventura que lles está a prexudicar de maneira considerable e aínda máis na situación de crise e descalabro que están a pasar os e as mariscadoras de Galicia.

A pesca artesanal e o marisqueo é o noso petróleo particular e é imprescindible que sexamos os primeiros na xestión dos recursos, introducindo novas iniciativas e incorporando xente moza ao sector.

Temos que darlle un cambio ao sistema de confrarías, converténdoas nun mecanismo de xestión áxil e preparado, podendo así levar adiante un desenvolvemento racional e sostible que faga de un ben común, como é o mar, un beneficio para a colectividade de maneira biorrentable sen que iso nos leve a una sobreexplotación. Na actualizade navegamos sobre rochas. Mal futuro nos agarda se non endereitamos o rumbo.

9,94 €
Aguiño
El precio medio de los productos subastados pasó del 12,54 del 2011 al 9,94.

6,48 €
Noia
Es de las pocas cofradías donde subió el valor medio de los 6,40 del 2011 a 6,48

1,13 €
Portosín

La cotización media de sus productos fue el pasado año la más baja de la comarca.

9,89 €
Cabo de Cruz
La cofradía vio incrementarse el pasado año el precio medio en 1,08 euros.

1,44 €
Ribeira
Aumentó su facturación al subir las descargas, pero la cotización media pasó de 1,60 del 2011 a 1,44 en el 2012.

Las dificultades económicas y los efectos de la recesión se aprecian en la cotización media que alcanzan pescados y mariscos en las lonjas de la comarca. Si se comparan los datos del 2011 con los del 2012 se observa que solo las cofradías de Cabo de Cruz y Noia arrojan datos positivos y, con todo, se trata de cantidades mínimas.

Resulta especialmente significativa la cifra de Aguiño. Hace dos años, los productos subastados en la rula de esta localidad alcanzaron un valor medio, computado en el conjunto de la anualidad, de 12,54 euros. El precio cayó en el 2012 hasta 9,94. En las subastas llegó a alcanzarse un precio máximo por encima de los 200 euros mientras que en el pasado ejercicio el valor más elevado no superó los 192.

Las tres cofradías que en el 2012 lograron superar la tendencia negativa que se arrastraba desde el arranque de la crisis lo han hecho aumentando el volumen de kilogramos descargados. Esto permite compensar el significativo descenso de los precios que se registra de forma generalizada..

0 comentarios: