25 marzo 2013

Benestar en Balnearios


Ata o 12 de abril está aberto o prazo de presentación de solicitudes do programa BENESTAR en BALNEARIOS. REQUISITOS:

Ser maior de 65 anos ou pensionista maior de 60.

- Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Valerse por se mesmo, atoparse en condicións de asistir ó programa, e non padecer enfermidade infecto- contaxiosa, nin trastornos mentais ou conductuais.

- Precisar dos tratamentos balneoterápicos solicitados.

- Efectuala inscrición e pagamento do prezo estipulado.

Para obter máis información ou tramitar as solicitudes, poden dirixirse ao departamento de Servizos Sociais do Concello, ou chamar ao teléfono 981 867 414.

0 comentarios: