23 marzo 2017

Nota informativa comisións de festas parroquiais

O Concello de Porto do Son vai a reservar unha partida nos presupostos municipais destinada a colaborar coas Comisións de festas parroquiais que se veñen celebrando no noso Concello.

As aportacións ás Comisións de festas realizaranse través de subvencións destinadas para tal fin.

Dende o Concello queremos informar ás Comisións que se queiran beneficiar destas axudas que terán que estar legalmente constituídas e rexistradas como asociacións ,así como xustificar dita axuda cos xustificantes de gasto correspondente.

0 comentarios: