05 noviembre 2015

Pago xustiprezo clave AC/07/130.06. Concello de Porto do Son

Este pagamento corresponde ó expediente de expropiación forzosa instruído para o termo municipal de PORTO DO SON, por mor das obras do Proxecto:

AC/07/130.06 “PROXECTO DE MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA ESTRADA AC-550, NO TREITO DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES” SITUADO ENTRE O P.K. 98+900 E O P.K. 99+800

Dito pagamento terá lugar: Termo municipal de PORTO DO SON

Lugar: Casa Consistorial do Concello de PORTO DO SON
Data: 17 de Novembro de 2015 de 09:30 a 10:00 horas

O pagamento efectuarase polo pagador deste servizo e en presencia do representante da Administración, e do alcalde e secretario de dito concello.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/10/21/2015_0000009986.pdf

0 comentarios: