17 noviembre 2015

Orde para Subvencións

PR945C - Subvencións a clubs, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares para o desenvolvemento de actividades deportivas.

Modelo de solicitude

Datos solicitude
Prazo de presentación: 14/11/2015 - 14/12/2015.

Un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Prazo de resolución: Cinco meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

0 comentarios: