20 noviembre 2015

Contratación persoal laboral temporal

Bases e convocatoria para a contratación como persoal laboral temporal de:

- 1 auxiliar administrativo

Bases contración persoal laboral.pdf

Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal

0 comentarios: