07 octubre 2016

Anuncio. aprobación da listaxe definitiva de admitidos e excluídos no procedemento para a formación dunha bolsa de traballo para a provisión interina de postos de administrativo, designación dos membros de órgano selectivo e convocatoria para a realización

Listaxe administrativo convocatoria exercicio.pdf

0 comentarios: