12 agosto 2015

DOG Nº 151 - S. X. de Política Social e D. X. de Familia e Inclusión

    RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, conxunta da Secretaría Xeral de Política Social e da Dirección Xeral de Familia e Inclusión, pola que se publican as contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2014 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.
A Coruña | Concello de Porto do Son
Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais | 30.026,00 €
A Coruña | Concello de Porto do Son
Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes | 79.265,40 €0 comentarios: