18 enero 2018

Programa do bono de alugueiro

Plan rehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015- 2020

Consellería de Infraestruturas e Vivenda ORDE do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015- 2020, e se convocan para o ano 2018, con financiamento plurianual.


https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180110/AnuncioG0423-221217-0001_gl.pdf

0 comentarios: