30 junio 2012

Barbanza: vinte mil euros para o Centro Arqueolóxico da Barbanza en Boiro e outros tantos para o Centro de Interpretación de Baroña no Son

:logo-certo: | Porto do Son

O pleno da Deputación Provincial da Coruña aprobou esta mañá diversos convenios de colaboración que se asinarán nos próximos días tanto con concellos da provincia como con asociacións culturais e benéficas. O importe total destes concellos suma máis de 1 millón de euros. En concreto, e no que se refire aos concellos, aprobouse a concesión de 20.000 euros para axudar ao concello de Boiro á posta en marcha das actividades a realizar no Centro Arqueolóxico do Barbanza e outros tantos para as actividades do Centro de Interpretación do Castro de Baroña en Porto do Son.

Plan de Modernización de Mercados Locais para Boiro, Lousame, Ribeira, Muros e Porto do Son

En total, todos estes convenios suman unha aportación da Deputación Provincial de 446.000 euros, aos que hai que sumar outras dúas obras autorizadas esta mañá polo pleno: a ampliación da rede de saneamiento en Aranga, por 120.431,21 euros con cargo ao Proxecto Mandeo; ou a primeira anualidade corresponde ao ano 2012 do Plan de Modernización de Mercados Locais. Desta axuda da Deputación beneficiaránse nesta ocasión os concellos de Boiro, Lousame, Ribeira, Muros e Porto do Son, que recibirán cada un 36.238 euros. O cómputo xeral desta primeira anualidade é, por tanto, de 199.170,62 euros, aínda que no ano está prevista a achega total de 435.000 euros repartidos entre os 12 concellos das comarcas de Barbanza, Muros-Noia e o Sar que participan neste programa. Se se ten en conta o plan na súa totalidade, resulta que a Deputación investirá na reforma de mercados locais un total de 1.128.000 euros ou, o que é o mesmo, 94.000 euros para cada un dos doce concellos beneficiarios deste programa.

Convenio marco

Noutro punto do orde do día aprobouse o convenio marco que establece as bases de colaboración entre a Deputación e os concellos para a regulación das comunidades intermunicipais de servizos públicos consorciados, un documento que servirá de base para a colaboración entre concellos e que non implica a creación de ningún organismo novo, xa que a firma de convenios puntuais entre os concellos que desexen constituir unha comunidade non suporá a aparición dunha nova figura xurídica.

Segundo informou o presidente provincial, o que fai a Deputación Provincial é promocionar e potenciar a colaboración e a cooperación entre concellos “mediante acordos puntuais, sempre voluntarios, que se farán tomando como base este documento”.

Xestión do Patrimonio Provincial

Finalmente, tamén o pleno deu luz verde á creación dunha comisión de estudo que comezará a traballar na procura dun novo xeito de xestión para o patrimonio conxunto da Deputación. “Este avance é realmente destacable, porque somos conscientes de que temos un patrimonio moi importante, que temos que coidar e nestes tempos é máis sinxelo e máis económico que o fagamos dun xeito común e cunhas condicións comúns”, informou Calvo ao resto dos deputados da corporación provincial.

0 comentarios: