14 enero 2016

Contratación persoal laboral temporal

Bases e convocatoria para a contratación como persoal laboral temporal de: 1 Auxiliar Administrativo

Publicación Convocatoria para a celebración do 1º exercicio da fase de oposición

- Data: mércores 20 de xaneiro de 2016

- Hora: 10:30 h

- Lugar: Salón de Actos do IES "Fraga de Novío" Porto do Son


Os asistentes deberán acudir provistos de DNI ou otro documento acreditativo da súa identidade.

1º EXERCICIO aux admon.pdf

Listaxe definitiva admitidos e excluídos.pdf

Listaxe provisional adm excluídos.pdf

Convocatoria contratación persoal laboral.pdf

Bases contratación persoal laboral.pdf

0 comentarios: