11 agosto 2016

Recollida de enseres e residuos

A Mancomunidade Serra do Barbanza e o Concello de Porto do Son poñen en funcionamento un novo servizo de recollida de residuos a domicilio, (electrodomésticos, eléctricas,ferramentas eléctricas, informáticos, pequenos escombros de obra doméstica, etc…), os interesados deben comunicarllo ao concello de Porto do Son, chamando ao teléfono 981 867412, co fin de organizar a recollida dos residuos mensualmente.

Recolleranse os seguintes residuos:
. RAEE (Aparatos eléctricos e electrónicos)
. Pequenos escombros de obra doméstica (en sacos de ata 100Kg)

Cando se trate de outro tipo de enseres, tales como; mobles, deberán comunicalo a Mancomunidade Serra do Barbanza (empresa encargada da recollida do lixo), no seguinte número de teléfono: 981 191240 acadando sempre as normas para a súa correcta recollida.

Tamén se poderá facer uso do PUNTO LIMPO ubicado na Parroquia de Nebra, concretamente en Cadeiras. Horario de Apertura:
. Os mércores de 15h a 19h

. Os Venrs e Sábados de 10h a 14h e de 15h a 19h

Está PROHIBIDO o depósito de residuos xunto os conlectores do lixo ou en lugares non habilitados para este fin.

En caso de INCUMPRIMENTO, o Concello adoptará as medidas necesarias, IMPOÑENDO AS SANCIONS QUE PROCEDAN.

0 comentarios: